Yahya Efendi Kimdir Ve Türbesi Nerededir?

Yahya Efendi Kimdir Ve Türbesi Nerededir?

Yahya Efendi Kimdir Ve Türbesi Nerededir ? Yahya efendi aslen Amasyalı Olup 1494 yılında Trabzon’da doğmuştur.Yahya efendinin babası Amasyalı Ömer efendi Annesi ise Trabzonlu Afife Hanımdır.Doğduğu yıllarda babası Ömer efendi Trabzon kadısı olarak görev yapmaktadır.Yahya Efendinin doğduğu hafta bir Şehzade doğar Trabzon’da ve o Şehzade Kanuni sultan Süleyman’dır.Şehzade Süleyman’ın annesi Hafza Sultanın sütü yeterli gelmeyince ahlakı ile ün salmış olan Afife hatun Şehzadeye süt annelik eder.Bu şekilde Yahya Efendi ve Şehzade Süleyman süt kardeşi olurlar.Şehzade Süleyman Ömrü boyunca Yahya efendiye ağabey olarak hitap eder ve ona hürmet gösterir.

İlk eğitimini babası Ömer Efendiden alır. Ve dönemin en önemli alimlerinde kabul edilen Musluhiddin Mustafa Süruri Efendi,Karadaut Kemal Efendi ve Gürceyn Alaaddin Efendi gibi hocalardan da eğitim almıştır.Daha sonra babasının ve hocalarının isteği üzerine İstanbul’a gelen Yahya efendi  Osmanlı Şeyhül İslamı Zenbilli Ali Efendinin sohbetlerine katılır.Yahya efendi üzerinde derin etki bırakan Molla Cemali halk arasında Zembilli ali efendi olarak bilinir.Zembilli efendi denmesinin sebebi ise, her gün penceresinden bir zembil sarkıtır ve halk o zembile sorunlarını yazıp koyar.Zembilli Efendi de akşamları o sorunları çözüp sabah tekrar zembille geri sarkıtmasıdır.

Yahya efendi 1526 senesinde Zembilli Efendinin vefatından sonra Cambaziye medresesinde müderris olur.Ve bu görevin ardından halk arasında molla Şehzade olarak anılmaya başlar. Cambaziye medresesinde iki yıl eğitim veren Yahya Efendi, daha sonra 1551 yılında Üsküdar Birimah sultan medresesinde eğitim vermeye başlar. Yahya Efendi Astronomi ,Geometri,Matematik alanında da kendini yetiştirmiş olup medreselerde bu konularda eğitim vermiştir.Bunu yanında iyi bir hekim de olan Yahya Efendi Mihrimah sultan darüşşifasında tabiplik ve müderrislik yapmıştır.Yahya Efendi aynı zamanda şiirle de ilgilenmiştir.Yazdığı şiirleri bir divan oluşturacak kadar çoktur. Yaşadığı dönemde İstanbul’da pek çok bina ve vakıflar kurup buralara pek çok ağaç dikip yeşillendirmiştir.

Yahya Efendi, hak ile arasında olan tüm perdeleri  Allah ve Resulü ne olan ilahi aşk ile kalırmış, gönlünde yalnız ilahi aşkı arzulamış, yaratılan her şeyi o aşkın gözünden seyreylemiş bir gönül sultanıdır aynı zamanda.Hakkın ve adaletin timsali olarak yaşamış sadece Müslümanlara değil gayrimüslimlere da hakkı anlatmaya çalışmıştır.Bir gün kendisine bir gayrimüslim gelip ölmüş olan gayrimüslimlerden de vergi alındığını söylediğinde Yahya efendi bunu padişaha yazdığı cesurca bir bildirip o gayrimüslimlerin hakkını aramasında yardımcı olmuştur. Yahya efendiyi Yahya efendi yapan da bu adaleti,cesurluğu ve hakkı gözetmesidir.

Kanuni Sultan Süleyman

Bir çok konuda Yahya efendiye danışmakta ondan fikir almaktadır. Yahya Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman arasında geçen ve halen Topkapı sarayında saklanan bir mektup vardır.Ve o mektubun hikayesi şöyledir.Sultan bir gün; ” Acaba bir gün Osman oğullarının da sonu gelir mi? ” diye düşünürken bunun Yahya efendiye sormaya karar verir ve bir mektup yazar Yahya Efendiye.” Sen ilahi sırlara vakıfsın kerem eyle de bizi aydınlat bir devlet hangi hallerde çöker? ” Bunun üzerine Yahya Efendi geri bir cevap gönderir.Sadece ” Neme lazım sultanım” yazmaktadır bu cevapta.Bu mektuba bir anlam veremeyen sultan kalkıp Yahya Efendiyi ziyarete gider ve; ”Ağabey ne olur sorumuza cevap ver, bizi geçiştirme sorumuzu ciddiye al ” der.Ve Yahya efendi; ” Sultanım bu soru üzerinde düşündü ve bu cevabı verdim ” deyince sorar Sultan; ” Nedir ağabey bunun hikmeti? ” diye.Ve Yahya efendi anlatır; ”Sultanım bir devlette haksızlık yayılsa duyanlar da neme lazım deyip uzaklaşsa, sonra koyunları kurtlar değil çobanlar yese bilenler bunu söylemeyip de sussa, fakirlerin yoksulların muhtaçların feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese işte o zaman devletin sonu görülür.

Yahya Efendi Türbesi

Yahya Efendi Türbesi

Böyle durumlarda devletin hazinesi boşalır halkın itimat ve hürmeti sarsılır asayişe uyma hissi gider ve böylece çöküş başlar ”der. Sultan ise bu cevabı göz yaşları içerisinde dinlemektedir.

Eşi Şerife Hatun ile örnek bir ömür sürmüş olun Yahya fendi İbrahim ve Ali isminde iki oğlu olmuştur.1571 senesinde kurban bayramında vefat eder.Cenazesi Beşiktaş’da kendi yaptırmış olduğu türbesine önceden hazırlamış ve vasiyet etmiş olduğu yere defnedilmiştir. İstanbul’da Marmara denizinin Beşiktaş kıyısı tepesindeki türbesi günümüzde en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

  • Yorumdan Çık