Williams Sendromu 2021

Williams Sendromu 2021

Williams sendromu, insan genindeki 7. kromozomda oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan bir genetik hastalıktır. Bu tip bir hastalığı bulunan kişiler insanlara çabuk güvenme, yabancı insanların yanında tanıyormuş gibi rahat davranma hareketleri ile kendilerini belli edebileceği gibi düşük burun yapısı, çekik ve birbirine yakın gözler ve sürekli gülümser bir yüz ifadeli dış görünüşleri ile de kendilerini belli ederler. Davranışsal bozuklukların yanında kalp sorunları, nörolojik sorunlar ve geç beyin gelişimi gibi sorunların da ortaya çıktığı bu hastalık, toplumda yirmi binde bir görülebilecek bir orana sahiptir.

Williams Sendromu 2021 

Williams Sendromu 2021 

Williams Sendromunun Özellikleri 2021

Williams sendromu buluna kişiler belli başlı özellikleri sayesinde teşhis edilebilir. Bu hastalığın belirlendiği kişilerde bulunan genel özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • Doğum kiloları ve boyları normal bebeklere göre daha düşük olabilir. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde de boy ve kilo geriliği olabilir.

  • Okulda dikkat dağınıklığı ve geç öğrenme sorunları ile karşılaşılabilir.

  • Hayatlarını tam olarak etkilemeyen zeka gerilikleri olabilir. Bu zeka geriliği tek başlarına hareket etmelerine engel değilse de çok çabuk insanlara güvendikleri için sürekli gözlem altında tutulmalılar.

  • Daha çok sol ellerini kullanır ve sol göz ile iletişim kurarlar.

  • Herkese karşı ön yargısız sevgi ile yaklaşırlar.

  • Yüz tipleri birbirine benzer. Çekik birbirine yakın gözleri, geniş üst damakları, düşük burunları ve sürekli gülümsemeye hazır yüzleri vardır.

  • Gezip yeni yerler keşfetmeyi çok severler.

  • Kurallara uymakta zorlanmaz hatta kuralları çok severler.

Williams Sendromu

Williams Sendromunun Tedavisi 2021

Genlerden gelen bir hastalık olan Williams sendromunun bir tedavisi yoktur. Sadece bu hastalığa sahip olan kişilerin beraberinde yaşadığı fiziksel sorunlar ile ilgili tedavi uygulanmaktadır. Bunların dışında ailelerin bu kişileri sürekli gözlemleri ve onlara fark ettirmeden hareketlerini takip etmeleri gerekir. Aksi halde kötü niyetli kişiler tarafından çok kolay kandırılıp kaçırılma ihtimalleri vardır.

Williams sendromu olan çoğu kişi hastalığının farkına varmadan hayatını devam ettirip normal insanlar gibi yaşayabilir. Bu hastalık çoğu kişi tarafından mutluluk hastalığı olarak da bilinmektedir. Zira William sendromlu hastalar çoğu kötü davranışında farkına varmadan mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmektedir.

Williams Sendromunu #1

 

 

  • Yorumdan Çık