Türk Lehçeleri

Türk Lehçeleri

Türk Lehçeleri hakkında bilgiler nelerdir? Doğu Avrupa’dan Sibirya ve Çin’in batısına kadar, yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulmakta olan çağdaş dönem yazı dillerine Türk Lehçeleri (=Türk dilleri) denilmektedir. Türkler arasına en çok kullanılan dil Türkiye Türkçe’sidir. Ardından sırasıyla Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi, Kazak Türkçesi, Tatar Türkçesi en çok kullanılan diller arasında gelmektedir. Bu dillerin ortak özellikleri, aynı anlamda kullanılan ortak sözcüklere sahip olması ve tümce yapıları da hep aynı kalmasıdır.

Türk Dillerini diğer dil ailelerinden ayıran özelliği konuşan insanların uzun bir süre göçebe olarak yaşaması ve dillerin birbirinden etkilenmiş olmalarıdır. Türk dilleri bir dil ailesi değildir. Tek bir dilin lehçeleridir. Türk lehçelerini 6 guruba ayrılabiliriz.

Güney-batı Oğuz Türkçe’si grubuna Anadolu Türkçesi, Azeri Türkçesi, Asya ve Irak Türkmenleri Türkçesi girmektedir. Kuzey-batı Kıpçak Türkçe’si grubuna Tatar Türkçesi, Başkır Türkçesi, Kazak Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Nogay Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Karaçay-Balkar Türkçesi, Khazar (Hazar) ve Gagavuz Türkçesi girmektedir. Güney-doğu Çağatay Türkçe’si grubuna Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi girmektedir. Orta-Asya Türkçe’si grubuna Altay Türkçesi, Tuva Türkçesi, Sarı Uygur Türkçesi ve Doğu Türkistan Türkçesi girmektedir. Diğer gruplar ise Kuzey-doğu Türkçe’si (Yakut) grubu ve Çuvaş Türkçe’si grubudur.

Türk Lehçelerin

i şu şekilde sıralayabiliriz:

Türkiye Türkçesi

Gagavuzca

Karay Türkçesi

Azerice (Kuzey)

Azerice (Güney)

Irak Türkçesi (Irak)

Türkmence

Özbekçe

Uygurca

Kazakça

Karaçay-Balkarca

Nogayca

Türk Lehçeleri

Türk Lehçeleri

Karakalpakça

Kırgızca

Tatarca

Kırım Tatarcası

Moldova-Romanya Tatarcası

Başkurtça

Kumukça

Hakasça

Tuvaca

Altayca

Şor Türkçesi

Sahaca

Çuvaşça

Araştırdığını bilgileri ödevleri bitime tezlerini gönderin yayınlayalım. Sizlerde makale yazın gönderin yayınlayalım. Paylaşmak güzeldir.

  • Yorumdan Çık

    1 × two =