Tim Berners Lee Kimdir ?

Tim Berners Lee Kimdir?

Hiç merak etiniz mi? İnterneti kim buldu icat etti? WWW açılımı nedir? İnternet günümüzün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Oyunlar,bilgiler,banka işlemleri gibi milyarlarca data alış verişi gerçekleşmektedir. Bunu sağlayan teknoloji World Wide Web’dir. İngiltereliTim Berners Lee bu icadın mimarıdır. Ailesi ilk program destekli bilgisayarı geliştiren Manchester Üniversitesinin Mark adlı bir grubunun üyesiydi. Babası teorisinde bir bilgisayarın insan beyniyle benzer şekilde bağlantılar oluşturabildiğini savunuyordu. Bu teoride Tim Berners Lee ’nin ömrü boyunca uğraştığı bir fikir olmuştur. 1973 yılında Lee, Oxford Üniversitesinde fizik okumaya başlamıştır. Öğrencilik döneminde eski bir mikro işlemci ile eski bir televizyonu birbirlerine lehimleyerek kendine ait ilk bilgisayarı yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra programcı olarak çalışmıştır. 1980 yılında 6 aylığına İsviçre’ye gitmiş ve burada Avrupa Parçacık Araştırma Merkezinde çalışmıştır. Başlarda kimin hangi bilgisayar programını kullandığını bilmiyordu. Burada bir fikir edinmek için kendisine bir program yazdı. Çalışma arkadaşlarının belgelerini,projelerini ve bunun için kurulan yazılımı karşılaştırdı.

Program belgelerin belirli anahtar kelimeleri içerip içermediğini denetliyordu. İçeriyorsa programdaki dizinler birbirleriyle birleştiriliyordu. Berners Lee programa Enquire ismini verdi. Enquiredeki bağlantılar aynı anahtar kelimeleri olan farklı belgelerin listelenmesini sağladı. Bağlantılara köprü anlamına gelen link denildi ve üstün metin prensibine bağlı bağlantılara da üst köprü yani hiperlink denildi. Bu program sadece çalıştığı firmada kullanıldı ve asla yayınlanmadı. Bu programla beraber sonraki World Wide Web’in temelleri atılmıştı. Berners Lee belgelerin sadece bilgisayar kapsamında olmasını değil aynı zamanda farklı yerlerdeki diğer bir çok bilgisayardaki belgelerede yönlendirilmesini istedi. Bu fikir World Wide Web’i ortaya çıkarmış oldu. Böylece birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu bir ağ yapısı yani internet oluştu.

İlk internet 1957 yılına dayanmaktadır. Sovyetler birliği bu yılda uzaya ilk uydu gönderen ülkeydi. Amerika buna karşı 1958 yılında John Foster Dulles iletişim teknolojilerini araştırmakla görevli ileri araştırma projeleri ajansını hayata geçirdi. Paul Baran yönetiminde bir bilgisayar ağı oluşturulmalıydı ve bu ağ bazı bölümleri işlemediğinde bile talepleri karşılayabilecek yapıda olmalıydı. Baran bu yapının hiyerarşik bir yapıda olması gerektiğini düşünmüştü. Çünkü merkezi bir yapıda A’dan B’ye sadece bir yol bulunur. Merkezi noktalardan biri işlemezse bilgi hedefe ulaşamaz. Hiyerarşik bir yapıda ise bunun aksine merkezi noktalardan biri işlemediğinde iletiyi C noktası üzerinden göndermek mümkündür. Böylece internet fikri doğmuş olur. 1969 yılında Stanford,Utah,Santa Barbara ve Los Angeles’te bulunan Üniversitelerdeki toplam 4 bilgisayar özel bir telefon hattıyla Alpha Net denilen ve şuanki internetin atası olan ilk bilgisayar ağına bağlandı. 1974 yılına kadar Alpha Net 100 Amerikanın sınırlarınıda geçip 100 bilgisayara kadar yayıldı. İnternet kavramı ilk kez ortaya çıktı ve 1983 yılından itibaren ise yasal ismi oldu. Bu ağın bir problemi vardı o da çok farklı bilgisayarlarda kullanılmasıydı.

Sistemde çalışanların başka bir sistemden verileri çağırabilmesi için önemli derecede bilgisayar deneyimine sahip olması gerekiyordu. Çünkü bilgisayarlar farklı yapıda olduklarından anlaşamıyorlardı. Tim Berners- Lee ortak bir payda bulmak istiyordu. 1984 yılında world wide web’in en önemli iki yapı taşı olan HTML ve URL’yi yayınladı. HTML’nin açılımı hyper text markup language, URL’nin ise universal tesource locator’dır. HTML bütün bilgisayarlar tarafından anlaşılan metin belgelerini tanımlayan bir dildir. Bu tanımlama için Browser adında bir program kullanılır. Browserin diğer görevi de sorulan bilgiler için ağa göz atmak ve bunlara erişmektir. Bu erişimin başarılı olması için her bir belge belirli bir adrese gerek duymakta ve bu adres altında bulunmaktadır. Bu da URL’dir. Bir URL World Wide Web’i tanımlayan www harfleriyle başlar. Daha sonrada sunucunun ismi gelir. Bu adresleme yöntemiyle bilgiye ulaşım sağlanır. Fakat halen uzmanlar tarafından kullanılabilmekteydi ve metinler kullanılabiliniyordu.

Bu durum 1993 yılında öğrenci Marc Andreessen’in ilk defa resimler ve sadece tıklamayla aktif hale geçen köprüleri içeren Mosaic gözatıcısını programlamasına kadar devam etti. Yeni yazılım firmaları dünya çapında ağı destekledi ve böylece 1994 yılı World Wide Web için büyük bir pazar oldu. Günümüzde internet artık hemen hemen her evde bulunan bir iletişim kaynağı oldu. Cep telefonları da bu teknolojiden yararlandı. Artık internete her yerde ulaşmak mümkün oldu. İnternet iletişimde büyük rol oynamaktadır. Akıllı Telefonlarla internete girip her türlü işlemleri yapmak mümkündür.

Tim Berners Lee

Tim Berners Lee

Tim berners lee ile ilgili bilgiler,tim berners lee tarafından yayınlanan dünyanın ilk web sitesi,tim berners lee hayatı,tim berners lee original paper proposing the world wide web,tim berners lee kimdir,sir tim berners lee,how much is tim berners lee worth,tim berners lee twitter,tim berners lee wealth biyografi.

  • Yorumdan Çık