Tagged: yunan

Gılgamış Destanı 0

Gılgamış Destanı Hakkında Bilgiler

Gılgamış Destanı Hakkında Bilgiler Gılgamış Destanı Hakkında Bilgiler. Tarihte bir çok devletin bir çok  destanı vardır. Bu destanlardan biri de Gılgamış Destanı dır.  Gılgamış Destanı tarihte biline en eski yazılı destanlardandır. Gılgamış (Gilgames) mezopotamya’da yaşadığı hüküm sürdüğüne inanılan efsanevi Uruk kralının adıdır....