Prostat Kanseri

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri nedir belirtileri. İnsanların, belirli bir yaşa ve olgunluğa geldiklerinde karşılaştıkları bir çok sorun vardır. Bu sorunlar, ırsi yani; genetik olacağı gibi, sonradan oluşan, çevre ve diğer fizyolojik nedenlerden dolayı meydana gelen sorunlarda olabilir. Bu sorunlardan biri ve de üzerinde pek az durulması, erken teşhis edilmemesi, yanlış tanı konulmasından ve tedavi edilememesinden dolayı örtbas edilen bir organ olan prostatın neden olduğu bir sorundur.Prostat: Erkek üreme sisteminde bulunan ve spermlerin yapısını oluşturan maddeler üreten ve spermlerin belirli bir akışkanlığa gelmesini sağlayan küçük bir salgı bezidir.

Prostat; Erkeklerde, doğuştan beri sahip olunan ve idrar kesesini çepeçevre sarıp sperm ve idrarın çıkışını kontrol eden bir organizatördür. Organizatör diyoruz çünkü; bu organcığın 15-20 gram kadar olup bir köşede sessizce beklediğini sanmak, büyük bir yanılgı olur. Prostat,  mesane olarak bilinen idrar kesesinin hemen altında bulunup, herhangi bir cinsel ilişki sonucu üretilen spermlerin, iç yapısını oluşturan bir katkı maddesi üretir ve bu spermlerin kalitesini arttırıp dışarı fışkırmasına olanak sağlar. Spermlerin çıkışlarını ve ani sperm üretimini durdurmak gibi bir etkisinin olacağını düşünüyorsanız yine yanılıyorsunuz. Çünkü sadece bu değildir prostatın görevi.

Bir diğer görevi ise; idrar keselerine etki etmesidir.Yani idrarın, mesaneden penise taşıyan sistemde önemli bir organizatör olarak görev yapması ve bu döngünün etrafını sararak çeşitli dış etkenlerden korunması, yine aynı şekilde prostatın etkisi ile sağlanmış bir sistem olmasındandır.Prostat, her ne kadar ergenliğe kadar olumsuz bir etkiye sahip olmasa da; ergenlik döneminde testesteron hormonu, yani; erkeklik hormonu üretiminden sonra devreye girmekte ve ileri ki yaşlara kadar da bu etkiyi devam ettirmektedir.

Prostatın; ergenlik döneminden sonraki gelişimi takip edilmelidir. Çünkü; bu dönemden sonra bir çok neden ve sonuç; prostatın düzgün çalışmamasına ve işleyişini yapamamasına neden olur. Bu ise; erkeklerin 40’lı yaşlardan sonra olumsuz durumlarla karşılaşmasına ve hatta kansere neden olacak problemlerle tanışmasına neden olabilir. Bunun için gerekli, müdahaleler zamanında yapılmalı ve bu durumdan şüphelenilmesi halinde en yakın zamanda tedavi edilmelidir. En ufak şikayette doktara gidilmelidir.

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri

Prostat belirtileri,prostat tedavisi,prostat büyümesi,prostat kanseri belirtileri,prostat iltihabı,prostat ameliyatı,prostat kanseri,prostat nedir ?

  • Yorumdan Çık

    2 × 1 =