Pertevniyal Valide Sultan Kimdir ?

Pertevniyal Valide Sultan Kimdir ?

Pertevniyal Valide Sultan Kimdir Hayatı Hakkında Bilgiler ? Pertevniyal kelimesi, “pertev” ve “neyl” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Pertev; ışık anlamındadır, “neyl” ise nail olmak demektir. Pertevniyal ise “ışığa, doğruluğa, iyiliğe nail olmak” manasına gelir.

Pertevniyal Valide Sultan, Osmanlı Devleti’nin otuzuncu padişahı, İkinci Mahmud’un beşinci kadın efendisi ve Abdülaziz’in annesidir. Çerkez olduğu sanılmaktadır. İkinci Mahmud’a kız kardeşi Esma Sultan tarafından hediye edildi. Nevfidan Kadın, Aşubcan Kadın, Hoşyar Kadın ve Nuritap Kadın’dan sonra onbeş yaşında Abdülaziz’i doğurduktan sonra Beşinci Kadın Efendiliğe yükseldi. İkinci Mahmud 1839 yılında vefat ettiğinde Pertevniyal Sultan yirmi altı, oğlu Abdülaziz on yaşındaydı. İkinci Mahmud ölünce Bezmialem Sultan’ın oğlu Abdülmecit tahta çıktı. Bezmialem Sultan artık valide sultandı. Pertevniyal Sultan’ı Beşiktaş’ta şehzadelere ayrılan saraya gönderdi. Pertevniyal Sultan’ın saraydan uzaklaştırılması yirmi iki yıl boyunca devam etti. Abdülaziz Han, 25 Haziran 1861’de kardeşi Abdülmecit’in ölümü üzerine otuz bir yaşında tahta geçti. Pertevniyal Sultan, oğlu Abdülaziz padişah olunca “Mehd-i Ulya-yı Saltanat (Büyük saltanat beşiği demektir. Padişah analarına verilen unvandır) ve İsmetlü Valide Sultan-ı Alişan Hazretleri ünvanlarını aldı. Abdülaziz Han on dört yıl tahtta kaldı.

Pertevniyal Valide Sultan

Pertevniyal Valide Sultan

Abdülaziz Han’ın 30 Mayıs 1876 Darbesiyle tahttan indirilmesi ve Feriye Sarayları’nda 4 Haziran 1876 günü bilekleri kesik olarak bulunmasıyla valide sultanlık dönemi sona ermiştir. Abdülaziz Han’ın tahttan indirilmesinin ve ölümünün ardından yedi yıl daha yaşayan Pertevniyal Valide Sultan, eski görkemli yaşantısından uzaklaşarak kendini kız çocuklarını yetiştirmeye ve hayır hasenata adadı. İkinci Abdülhamid’in kadın efendilerinden Müşfika Kadın Efendi, onun dairesinde yetiştirdiklerindendir.  Pertevniyal Valide Sultan’ın İstanbul’a kazandırdığı sayısız eser vardır. Aksaray’da kendi adını taşıyan okul, cami kütüphane ve sebil, Karagümrük’te Pertevniyal Kadın Çeşmesi, Eyüp’te Pertevniyal Kadın Çeşmesi bu eserlerden sadece bir kaçıdır. Mevlanakapı’da bulunan Ebubekir Çelebi Türbesinin ve Beşiktaş’taki Yahya Efendi türbesinin onarımını sağlamıştır.  En önemli eseri Aksaray’daki Pertevniyal Sultan Cami’dir. Bu caminin planı İtalyan mimar Mantai tarafından yapılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan 4 Şubat 1883’te öldü. Arkasında yaptırdığı pek çok eserin yanı sıra öldükten sonra da bazı eserlerin onarılması için Pertevniyal Vakfını da bırakmıştır. Pertevniyal Valide Sultan’ın türbesi, Pertevniyal Valide Sultan Cami içinde bulunmaktadır.

  • Yorumdan Çık