Periyodik Cetvel

Periyodik Cetvel

Periyodik Cetvel nedir? Kimyasal tekniklerle ayrıştırılamayan, farklı maddelere dönüştürülemeyen, tek bir cins maddeden oluşmuş saf maddelere “element” denilmektedir. Bu kimyasal elementlerin tasnif edilmesi için geliştirilen tabloya periyodik cetvel denilmektedir. Periyodik cetvel; periyodik tablo, periyodik çizelge, elementler tablosu adı ile de bilinmektedir. Bu tablodaki elementler artan atom numaralarına (proton sayısına) göre sıralanmıştır. Bu periyodik cetvelde bulunan dikey sütunlara “grup”, yatay sıralara ise “periyot” denilmektedir.

Rus kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1860’da (19.yy’da) oluşturulan bu tablodaki bir periyottan soldan sağa doğru gidildikçe kütle numarası, proton ve nötron sayıları, atom numarası, değerlik elektron sayısı, elektron alma isteği (ametalik karakter) artarken, yörünge sayısı değişmemektedir. Atom hacmi ve çapı ise azalmaktadır. Aynı tabloda bir gruptan yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde, proton sayısı,nötron sayısı, kütle numarası,atom numarası, elektron verme isteği (metalik karakter), yörünge sayısı, atom hacmi ve atom çapı artarken değerlik elektron sayısı değişmez.

Lothar Meyer adındaki Alman bir kimyager Rus kimyager Dimitri Mendeleyev’den bağımsız olarak aynı vakitte bir çizelge hazırlamıştır. Henüz bulunmamış elementlerle doldurulacağını ön görerek tablosunda bazı boşluklar bırakan Dimitri Mendeleyev haklı çıktı ve bunu izleyen 20 yıl içinde skandiyum, galyum ve germanyum elementler bulunmuş ve bu boşluklara yazılmıştır. Mendeleyev 1871 de tablosunu tekrar düzenledi ve 17 elementi doğru biçimde yerleştirdi. I. grup alkali metallerden, II. grup toprak alkali metallerden, III. grubu oluşturan bor grubu elementlerinden, V. grubu karbon grubu elementlerden, VI. grup oksijen grubu elementlerinden, VII. grup ise halojenlerden oluşmaktadır.

Yukarıdaki Resimlere tıklayarak tabloyu büyütebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Boş ve Dolu periyodik cetvel resimleri üsttedir. Tıklayıp büyütün ve indirin. Boş olanı indirip çıktı alıp doldurabilirsiniz.

  • Yorumdan Çık

    eleven + six =