Oruç Hakkında Önemli Bilgiler

Oruç Hakkında Önemli Bilgiler

Oruç Hakkında Önemli Bilgiler; Âlemlerin Rabb’i olan Allâh’a hamd; en güzel salât ve selâm, Peygamber Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına olsun. Peygamber Efendimiz’in bir Hadîs-i Şerîf’inin meâli şöyledir “Kim inanarak ve mükâfâtını Allâh’tan dileyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günâhları (küçük günâhları) bağışlanır.” Ramazan orucu İslâm’ın en önemli emirlerinden olup en büyük ve en üstün farzlarındandır. Peygamber Efendimiz’in diğer bir Hadîs-i Şerîf’inin meâli ise şöyledir: “Hilâli gördüğünüzde oruç tutunuz. Onu tekrar (yani hilâlı) gördüğünüzde orucunuzu açınız. Eğer hava bulutluysa Şaban ayını otuz’a tamamlayınız.” (Buhârî) Bu Hadîs-i Şerîf’ten anlıyoruz ki, Ramazan ayının başlaması ve bitişi takvime göre değil, ay’a (hilâle) göredir. Dolayısıyla imsâkiyemizdeki günler ve vakitler tahmînîdir. Namaz ve oruc gibi ibâdetlerimizin geçerli olması için mutlaka ay’ı ve güneşi tâkip etmeliyiz.

Orucun Farzları

  1. Niyet etmek: Niyet kalpte edilir. Dil ile söylemek şart değildir, sünnettir. Tutulan oruç Ramazan orucu, günü belirlenmiş adak veya nâfile orucu ise, güneş battıktan sonra ve tutacağı günün zeval vaktinden önce niyetin getirilmiş olması gerekir.
  2. Orucu Bozan Hâllerden Uzak Durmak:

Orucu bozan hâller:

  • Yemek veya içmek
  • Cinsel münâsebette bulunmak: Meni gelse de, gelmese de oruç bozulur.
  • İstimna yapmak, yani el ya da bedenin başka bir uzvu ile meni çıkarmak
  • İsteyerek ağız dolusu kusmak: Ancak isteyerek de olsa, ağız dolusundan az kusmak orucu bozmaz.
  • Baygın kalmak: Fecirden önce akşama kadar baygın kalmak.

Not: Göze damlatılan damla orucu bozmaz. f) Küfre düşmek: Küfür, İslâm dininden çıkılması anlamına gelir. Bir Müslüman’ın Ramazan ayında veya başka vakitlerde devamlı İslâm üzere yaşayıp, kendisini küfürden koruması farzdır.

Oruç Hakkında Önemli Bilgiler

Oruç Hakkında Önemli Bilgiler

Küfür üç kısma ayrılır:

1- Sözlü Küfür: Allâh ile veya O’nun isimleriyle, Peygamberlerle, Meleklerle, Âhiret günüyle veya Cennet’le alay etmek kişiyi İslâm’dan çıkarır.

2- İtikâdî Küfür: İnanış (kalp) ile olan küfürdür. Allâh’ın varlığında şüphe etmek; O’nun güneş, ay ve yıldız gibi olduğuna, cisim, ışık veya rûh olduğuna inanmak ya da âciz, câhil veya herhangi bir yere muhtaç olduğuna inanmak kişiyi İslâm’dan çıkarır.

3- Fiili Küfür: Puta, aya veya güneşe secde etmek gibi fiiller, fiili küfre örnek olarak gösterilebilir. Yaratılmışların herhangi birine ibâdet etmek küfürdür. Kur’ân-ı Kerîm’i çöpe atmak veya takvim kâğıdını, âyet, Allâh’ın adı veya herhangi bir dîni yazının bulunduğunu bildiği halde bilerek ve alay edercesine çöpe atmak küfre düşürür.Not: Küfür çeşitlerinden herhangi birine düşen kişi derhâl İslâm’a girme niyetiyle Kelime-i Şehâdet’i söylemesi gerekir!

Fitre Zekâtı: Fitre zekâtı; gücü yeten her mükellef müslümanın vermesi gereken beden zekâtıdır. Fakir, miskin veya zekâta müstehak olan diğer kimselere verilmelidir. Kişi kendisi ve bakmakla yükümlü olduklarının her biri için yarım sa’ buğday; ya da bir sa’ hurma, kuru üzüm veya arpa vermesi farzdır. Bunların yerine para da verilebilir. (1 sa’= iki elin avuçlarının birleşmesi ile oluşan avuç ile 4 avuç dolusu)

İlahiyatçı Yazar Dr.Hıdır Kartal Hoca

  • Yorumdan Çık

    4 × one =