Nostradamus Kimdir ?

Nostradamus Kimdir ?

Nostradamus Kimdir? Nostradamus Kehanetleri Nelerdir?

Tarihimizdeki, düşünür, matematikçi, astrolog, tıpta uzmanlık yapan, mucitler ve felsefeciler büyük oranda merak edilmektedir. Bunların dışında bir de kehanetlerle ilgilenen kişilerden bahsedebiliriz. Bu isimle “kâhin” diyebileceğimiz en önemli kişi Michel de Nostredame’dir. Nostradamus adıyla anılan bu kişi, günümüzden yaklaşık beş yüz yıl önce Fransa’da yaşam sürmüştür. Tıp doktoru, eczacı, şifalı bitkiler uzmanı, astrolog ve en önemlisi kâhinliğiyle büyük merak uyandıran bir isimdir.

Nostradamus, 14 Aralık 1503’te Fransa’da dünyaya gelmiştir. Babası noter olan Nostradamus’un geleceği gören yeteneğini ilk keşfeden dedesi Jean olmuştur. Dedesi, kralın doktorluğunu yapan bir kişidir. Maddi durumlarının iyi olması sebebiyle iyi bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Bir rivayete göre Nostradamus, peygamberlerin üyesi olduğu, İsaşar soyu olan bir Yahudi kabilesinden gelmektedir. Dedesi, Nostradamus’un yeteneğini keşfettikten sonra ona, kabala ve astroloji konusunda eğitimler verdi. Bunlar dışında dedesi, edebiyat, tarih, matematik, Yunanca, Latince, İbranice, tıp ve şifalı bitkilerle ilgili de birçok bilgileri Nostradamus’a öğretmiştir. Hıristiyan dünyasında yasaklanan bilim ve sanatı Nostradamus öğrenmişti. Dedesi vefat ettikten sonra tıp eğitimini alması için, 1529’da başka bir şehre gönderildi. 1531’ de dünya evine girdi. Evlenen ve iki çocuğu olan Nostradamus’un eşi ve çocukları bir salgında vefat etti. Hastalıktan ailesini kurtaramadığı için şehirde ona karşı bir güvensizlik oluştu. Bunun üzerine, 1547’ de ikinci evliliği yaptı ve o yıllarda baş gösteren veba salgınlarıyla ilgili özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. Geçmişte kaybettiği güvenini tekrar insanlara kazandırmayı başardı.

Astrolojiyle ilgilenen Nostradamus, 1550’den itibaren gök cisimlerini konu alarak kehanetlerden bahseden almanaklar yayımladı. Büyük ilgi uyandıran kehanetler için yazdığı dörtlüklerin sonuna Nostradamus ismini ekledi. Kraliçe’nin de kehanetlere ilgi duymasıyla saraya çağırılan Nostradamus, kralın doktoru ve sarayın astrologu unvanını aldı. Her gece herkes yattıktan sonra o, çalışma odasında sabaha kadar çalışırdı. Burçların rotasını çıkarırdı.

Kitaplarında kehanetleri açık olarak değil de yorum gerektiren ve sembolik ifadeli anlatımlarla aktarmış. Okültizm (geleceği gören özellik) ilkesini esas alarak kitaplarını bu şekilde sembolleştirdi. Çünkü kitabını herkes anlamasın ve kilise ve dindarlar tarafından anlaşılmasın istiyordu. 1581 yılında kehanetleri yüzünden, kilise tarafından aforoz edilmiştir.

Nostradamus

Nostradamus

Her yıl hayatının sonuna kadar bu kehanetleri bir kitapta topladı. Ölmeden önceki son gecesinde, odasında tek kalmak istediğini ve sabah öleceğini belirterek kendisini odasına kapattı. İşte bu kehanette de belirttiği gibi 1566 yılında, bir temmuz sabahı odasında ölü bulundu.

Nostradamus ve Tüyler Ürperten 10 Kehaneti

Nostradamus’un gerçekleşmiş olan en ünlü kehanetleri :

1) 2. Henry’nin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu ölmesi“Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek

Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada

Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak

İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak.” (1:35)

2. Henry, Nostradamus’un uyarılarına aldırış etmeden Comte de Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henry’den 6 yaş daha küçüktür.

Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henry’nin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmış, ikisi de beyine batmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamus’un “zalimce ölüm” kehaneti de gerçekleşmiştir.

2) Büyük Londra Yangını

“Londra’dan, adaletli olanların kanı istenecek

66 yılında yandığında” (2:51)

2 Eylül 1666’da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, “adaletli olanların kanı” tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu “adalet için kan istemek” ve “Kara Ölüm’ün artık hak ettiğini bulması” olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını’nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.

3) Fransız Devrimi İhtilali

Nostradamus’un Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunsa da, aşağıdakiler en belirgin öngörüleri içerenleridir:

“Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

Kafasız aptallar tarafından da bunlar

İleride ilahi kelam olarak anılacak” (1:14)

“Savaş başlamadan önce büyük duvar yıkılacak,

Kral öldürülecek, ölümü bu kadar hızlı geldiği için insanlar yas tutacak

Muhafızlar kan içinde yüzecek

Sen Nehri’nin yakınlarındaki toprak kanla kaplanacak” (2:57)

14 Haziran 1789’da, insanlar, o zamanki monarşinin sembollerinden biri olan Bastille hapishanesine saldırdılar. Bu, hem bütün Avrupa’yı şok eden devrimin, hem de Sen Nehri kıyılarına kurulan giyotinin inip kalkmaya başlamasının başlangıcıdır.

4) Nostradamus Kendi Ölümünü Anladı

 Nostradamus “İyi geceler” diyen papaza “Sabah öleceğim” dedi. Mezarının da hangi tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı.Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine “İyi geceler” diyen bir papaza şu cevabı verir: “Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım…”
Nostradamus, 2 Temmuz 1566 sabahı, 62 yaşındayken odasında ölü bulundu. Böylece Nostradamus’un son kehaneti kendi ölümü oldu. Nostradamus’un ölümü, 141’inci kehanetindeki gibi oldu: “Kralın armağanını aldıktan sonra, bir saray dönüşü, verecek son soluğunu. En sevgili dostları, yakınları yatağının ve sedirin başında, ölmüş bulacaklar onu…”KİNİN LANETİCordeliers Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen Nostradamus’un hikayesi bununla bitmedi. John Hogue’un “The New Revelations” isimli eserine göre Nostradamus’un mezarı 1700’de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp kilisede başka bir yere taşındı. 1566 yılında ölen Nostradamus’un üzerinde, mezarın açıldığı tarih olan “1700” yazılı bir madalyon bulundu. Kendi mezarının açılacağını öngören kahin bu olaydan 91 yıl sonra yaşanacaklar hakkında da bir dörtlük yazdı. “Kim ki bulduğunda mezarı açacak ve kim ki açtığı bu mezarı hemen kapamayacak, lanet onu bulacak ve kimse nedenini bilmeyecek.” Tıpkı bu dörtlükteki gibi Fransız İhtilali sonrası 1791 yılında sarhoş Fransız askerleri Nostradamus’un mezarını açtılar. Hikayeye göre bu askerler daha sonra Marsilya’daki üslerine geri dönerken kral taraftarları tarafından pusuya düşürülüp ve vahşice öldürüldüler.TAKVİME İŞARETLEDİ

Dul eşi Anne şu sözleri Latince olarak, tabutunu örten 2.5 metre boyundaki mermer duvara yazdırttı: “Burada bütün ölümlülerden farklı olarak, yıldızların etkisiyle geleceği gören kalemiyle olayları kaydetmeye layık bulunmuş meşhur Michel Nostradamus yatıyor. Altmış iki yıl, altı ay ve yedi gün yaşadı. 1566’da Salon’da öldü. Gelecek nesiller onun istirahatını bozmasınlar. Anne Posart Gemelle eşine gerçek mutluluk diler.” Peter McHoll’un Nostradamus isimli kitabına göre 1566 yılında ölümünden sonra cebinden bir takvim çıkmıştır. Ve bu takvimde astrolojik bir hesap sonucu olması gereken kendi ölüm tarihini işaretlemiş ve 2 Temmuz tarihinin yanına şöyle bir not düşmüştür: ‘Hie mors prope est.’ Burası iş görenin mezarıdır.

5) 2. Dünya Savaşı ve Hitler

Nostradamus, Hitler’in doğrudan adını vermek yerine Hister ismini kullanmayı uygun bulmuştur. Hister, aynı zamanda, Hitler’in kıyılarında doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehri’nin Latince adıdır. Aşağıdaki dörtlüklerin 2. Dünya Savaşı ve Hitler ile ilgili olduğu üzerinde fikir birliği vardır.

“Batı Avrupa’nın derinlerinde bir yerlerde

Fakir insanların bir çocuğu olacak

Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek

Ve Doğu’nun İmparatorluğu’nda da beğenilecek.” (3:35)

Bu dörtlüğün Hitler’in çocukluğunu, karizmatik ve etkileyici kişiliğini, son olarak da Almanya’nın Japonya ile kurduğu ittifakı ifade ettiğine inanılır.

“Aç canavarlar nehirleri geçecek

Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister’e karşı gelecek

Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken

Almanya’nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek.” (2:24)

Bu dörtlüğün Hitler’in nehirleri aşıp çeşitli bölgeleri ele geçirmesi ama sonunda Müttefiklere yenilmesi anlamına geldiği düşünülür.

6) Franco’nun Sürgünü

“Franco, Castille’den çıkıp birliği terk edecek

Elçi isteklerini reddedip ayrılık yaratacak

Rivera’nın insanları çekişmenin içinde olacak

Ve körfeze girişi engelleyecek.” (9:16)

Bu dörtlük, İspanyol diktatör Franco ve ondan önce dikatötrlük rejimi kuran Rivera’ya işaret etmektedir. 1936’da, sol eğilimli cumhuriyetçi hükümet Franco’yu Kanarya Adaları’na sürgüne göndermiştir (ve körfeze girişini engellemiştir). Franco, milliyetçi hükümet darbesinden sonra İspanya’ya dönüp askeri cunta kurmuştur.

7) Louis Pasteur Bilim Adamı

“Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak

Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak

Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek

O [Pasteur] başkaları tarafından hor görülecek” (1:25)

Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilimadamı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını tahrif etmekle suçlanmıştır.

8) Charles de Gaulle

“Roma ve Annemark’ın Herkül kralı

Üç defa ünvanlandırılan de Gaulle yol gösterecek

İalya ve St. Mark’dan bazılarını titretecek

Herkes üzerinde yer alan ilk hükümdar olacak.” (9:33)

Charles de Gaulle, ilk önce Özgür Fransız Kuvvetleri’nin lideri, daha sonra da 2. Dünya savaşı sonrasında kurulan geçici hükümetin ve bunu takip eden 5. Fransız Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuştur (üç defa ünvanlandırılan de Gaulle).

9) Kennedy Suikasti

“Eski bir iş sonunda yapılacak,

Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak

Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar

Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.” (6:37)

Buradaki “eski iş”in, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler’e yardımcı olan Joseph Kennedy’yi ‘lanetleyen’ Yahudiler’in işi olduğu yorumlanır. Bazıları ise, Sezar ve Brütüs örneğinde olduğu gibi, John F. Kennedy’nin ihanete uğraması olarak yorumlar. Bir diğer yorum da, suikastte Farmasonlar’ın parmağı olduğudur. Ancak, o zamanlar aleyhlerine karalama kampanyası yürütülen Farmasonlar’ın bu işe de bulaştırılması gerçek olmaktan daha çok bir iftira olarak görülmüştür.

Kennedy suikasti ile ilgili söylentiler, Kennedy’yi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswald’ın silahindan çıkmadığı yönündedir. Zaten bazı görgü tanıklarının söylediğine göre, Kennedy’ye, üzerinde ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiştir.

Lee Harvey Oswald da, polis istasyonundan hapishaneye taşınacağı sırada yine Kennedy gibi suikaste uğramıştır.

“Büyük insan o gün bir yıldırımla vurulacak,

Bu kötülük öngörülüp yazılı olarak bildirilecek

Öngörüye göre bir diğeri de gece vakti ölecek

Reims ve Londra’da karışıklık, Tuscany’de salgın varken.” (1:27)

Bu dörtlük de, suikastlerin zamanlarına işaret etmektedir. John F. Kennedy öğlen 12.00, Robert Kennedy ise gece 01.00 sularında öldürülmüştür. Jean Dixon’ın John F. Kennedy’yi özellikle de basın yoluyla uyarmaya çalıştığı söylenir. Robert Kennedy’nin öldürüldüğü 1968 yılında Londra ve Paris’de (Reims) öğrenci eylemleri vardır. Ayrıca, salgın hastalık korkularını da beraberinde getirmiş olan Büyük Floransa Seli de 1968 yılında olmuştur.

 

Nostradamus kimdir belgeseli,Nostradamus Effect ? Nostradamus etkisi,Kıyamet nasıl başlayacak,Nostradamus etkisi Kıyamet nasıl başlayacak,Nostradamus türkçe Türkiye belgesel.

  • Yorumdan Çık