Nizamülmülk’ü Kim Öldürdü ?

Nizamülmülk’ü Kim Öldürdü?

 

Büyük Selçukluların çok yetkin veziri Nizâmülmülk, 14 Ekim 1092 Tarihinde Nihâvend yakınlarında dilenci kılığında yanına sokulan bir İsmâilî fedâisi tarafından birkaç kez hançerlenerek öldürüldü. Bu sırada Bağdat’a gitmekte olan Sultan Melikşah ile vezirinin arası iyi değildi. Lakin kısa süre önce Sultan, Nizâmülmülk’e bir mektup göndererek onu yönetimde ortağıymış gibi davranmakla, önemli devlet mevkilerine yakın adamlarını yerleştirerek kendi iktidarını tesis etmekle ve derin devlet kurmakla suçlamış, böyle devam ederse vezirlik makamını elinden almakla tehdit etmişti. Kurt vezirin efendisine boyun eğmediğini biliyoruz. “İktidarda senin ortağın olduğumu bilmez misin?” diye cevap vermişti ona, “Benim elimdeki vezirlik makamı ile senin başındaki hükümdarlık sarığı birbirine bağlıdır. Benim elimden makam giderse, hükümdarlık sarığı da senin başında uzun süre kalmaz.” İlginçtir ki vezirin öngörüsü doğru çıkacaktı.

Nizamülmülk’ü Kim Öldürdü ?

Nizamülmülk’ü Kim Öldürdü ?

Sultan Melikşah ile Nizâmülmülk arasındaki restleşmenin üzerinden fazla zaman geçmeden vezirin süikast ile öldürülmesi bütün gözlerin hükümdara çevrilmesine neden olmuştu. Başta vezirin oğlu olmak üzere her biri yüksek mevkilerde görev yapan yakın adamları efendilerini Sultan’ın öldürttüğünden şüphelenmekteydi. Nizamülmülk’ün sanat ve edebiyat yönünün de ela alındığı ve Nizamülmülk ile Nizamiye Medreselerinin rüzgârının estiği ilmî toplantıya, asıl damgasını vuran ise Nizamülmülk’ün şehit edilmesi ve Hasan Sabbah’ın kurarak Alamut Kalesinden yönettiği sapkın bir fikir akımı olan Bâtınîlik ve buna kayıtsız şartsız uyan Haşhaşiler oldu.

    1. Pingback: Sultan Melikşah Kimdir Ve Hayatı 3 Şubat 2021
    2. ali yakın 5 Şubat 2021

    Yorumdan Çık