Nikolas Kopernik Nikolaus Kopernikus

Nikolas Kopernik Nikolaus Kopernikus Kimdir  ve Güneş Sistemi

Güneş Sistemi Nikolaus Kopernikus Nikolas kopernik Kimdir? Bu konuda güzel bir makale ve video belgesel. İnsanlık yaşadığı dünyayı ve çevresini keşfetmek için devamlı dünya ve çevresiyle ilgilenmiştir. Eski zamanlarda insanlar tarımla daha fazla uğraşmaya Başladığında astronomik bilgilere ihtiyaç artmıştır. En eski bulgu 3600 yıl önce nebra’nın gök tekeri kalıntısıdır. Nebra gök tekeri Almanya da yapılan kazılarda bulunmuştur üzerinde güneş ay ve yıldızların bulunduğu yaklaşık 25-30 cm çapında arkeolojik kalıntıdır. İnsan hayatın merkezinin hep kendisi olduğunu düşünmüştür. Bu düşünceyi yıkacak bilim insanları yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. İlk bilgiler Babilliler tarafından milattan önce 3000 yıllarından aktarılmıştır. Görüş şu şekildedir;dünyayı disk şeklinde düşünmüşler.

Antik çağda dünya ve uzay sistemi Mitolojik olaylarla açıklanmaya çalışılmıştır. İlk kez filozof Aristotoles gözlemler yaparak bilime mantık ekler. Gözlemlerle dünyayı toprak su ateş ve havadan oluştuğunu ve sabit bir şekilde var olduğunu açıklar. Yunan filozof Hipparchus dünyanın merkezde olup güneş ve ayın dünya etrafında döndüğünü düşünmüştür bu düşünceye yer merkezli model denir. Hipparchus Yer merkezli dünya modele en çok sahip çıkan yunan bilgin Klaudyos Batlamyus  dünyanın evrenin merkezinde sabit durduğunu ve diğer gezegenlerin dünya etrafında yörüngelerinde döndüğünü kabul eder. Fakat gezegenlerin dengesizliğini açıklayamaz. Bilim icatlar ve buluşların daha hızlı gelişmesi 15 yüzyılda 2 büyük icat ve buluşla başlamıştır. Bu buluşlardan ilki 1455 yılında Johannes Gutenberg matbaayı icat etmesi. Matbaanın icadı avrupada bir çok bilimsel bilginin yayılmasına ve bilim adamlarının bakış açılarını değiştirmeye yardımcı olur. İkinci olay 1492 yılında kaşif Kristof Kolomb’un(Cristof colomb) Amerika kıtasını ayak basarak keşfetmesiydi.

Nikolas Kopernik Nikolaus Kopernikus Kimdir  ve Güneş Sistemi

Amerikanın keşfi ile dünyanın şekli ile ilgili sorularda ortadan kalkmış olur. Nikolas Kopernik 19 Şubat 1473 yılında Polanyanın Thorn kasabasında doğar. Kopernik kilise okuluna gider ve bu okulda akademik vatandaş onurunu alır.  Babası 1483 yılında öldüğünde, Kopernik  on yaşındaydı. Bundan sonraki eğitimi için amcası Watzenrode ardım etmeye başladı.1491 yılında serbest sanat eğitimi için Krokow şehrinde bulunan Collegium maius üniversitesine gider. O dönemde Collegium maius üniversitesi özellikle astronomi gök bilimi alanında en iyi eğitimi veren eğitim kurumudur. 1496 yılında hukuk eğitimi için İtalya Bologna üniversitesine gider. Fakat burada Astronomi gökbilimi ve coğrafya alanlarına ilgi duyar. 1500 yılında Roma da matematik konferansları verir. Padavo üniversitesinde tıp eğitimi alır.  1503 yılında kiliseler hukukunu bitirir. Eğitim bitirerek Polonyaya döner ve özel doktorluk yapmaya başlar. Bu esnada piskopos olan amcasının yanında katiplik yapar. 1512 yılında baş piskopos katibi olarak atanır. Devlet memuru olduğu için hayatı garanti altına almış oldu. Astronomi alanında çalışmalar yapmaya devam eder. Katedral’in bir kulesini kendisine gözlem evi rasathane yapmıştır. İlk çalışması olan taslaklardan oluşan kitabı biraz yorum adındadır. Güneş merkezli uzay modelini yazmıştır. 3 tez düşünür, ilki dünya kendi etrafında döner,ikincisi dünya güneş etrafında döner, üçüncüsü dünya uzayda diğer gezegenler gibi bir gezegendir ve özel bir durumu yoktur. Bu çalışmalarını açıklamak için beklemiştir. Nedeni tam ispat edememesi ve kilisenin yer merkezli modele inanmasıdır. Polonya Almanya savaşı çıkar, Kopernik kaleyi savunmak için bir çok defans yöntemi geliştirir. Ateşkes olmuş ve gözlem evinde çalışmalarına devam eden Kopernik güneş hesaplamaları yapmış ekinoks u hesaplamaya çalıştı. Güneş merkezli evren modelini 1542 yılında basılmasına karar verir. Tüm çalışmaları ölüm döşeğinde toplanmıştır.  İsmi Gök cisimleri hakkında yorumlardır.  24 mayıs 1543 yılında ölür. Kilise 1616 yılında yasaklı kitaplar listesine almıştır.

İlk kez alman gök bilimci  Johannes Kepler  1594 yılında gezegen yörüngelerini hesaplaya bildi. Yörüngeleri çember değilde elips olarak hesaplar. 1609 yılında teorisini 3 yasayla tamamlar.

Piskopos ne demek? Piskopos  müftü benzeri din adamıdır. Ekinoks nedir? Gece ve gündüz eşitliğidir.Yarım kürelerde farklıdır. Kuzey Yarı kürede yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksudur. Güney Yarı kürede yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksudur.

Nikolas Kopernik Nikolaus Kopernikus

Nikolas Kopernik Nikolaus Kopernikus

Güneş Sistemi hakkında geniş bilgi tez ödev Nikolaus Kopernikus Kimdir? Nikolas kopernik ile ilgili video belgesel kimdir? Nikolas kopernik hayatı nicolas kopernik kimdir neyi bulmuştur.

Nikolas Kopernik Nikolaus Kopernikus Kimdir Güneş Sistemi Model Bilgiler.

Güneş Sistemi,Nikolaus Kopernikus,Kimdir,hayatı,video,belgesel,makale,yazı,bilgi,özet,eserleri,icat,bilim adamı,buluşları,nikolas,kopernik,uzay,dünya,keşifleri.

  • Yorumdan Çık