Mobbing Baş Edilecek Bir Şey Midir?

Mobbing Baş Edilecek Bir Şey Midir?

Mobbing Baş Edilecek Bir Şey Midir ? Son günlerde sık duyulmaya başlanan mobbing, işyerlerinde yaşanan duygusal taciz, yıldırma ve işyeri terörü gibi olayları anlatmak için kullanılan bir ifadedir. İngilizcede “mob”, fiil olarak topluca saldırmak ve toplanmak karşılığında kullanılıyor. “Mobbing” kelimesi ise kalabalık, ayaktakımı ve çete anlamlarına geliyor.

İlginç olanı şu ki mobbing sözcüğü ilk olarak hayvan davranışlarının incelendiği bir çalışmada, 1960’lı yıllarda kullanılmış. Mobbing ifadesi ile büyük bir hayvanın saldırısına karşı daha küçük hayvan gruplarının giriştiği karşı saldırılar kasdedilmiş.

Daha sonra İsveçli bir doktor tarafından, çocuklardan oluşan grupların, tek bir çocuğa karşı giriştiği zarar verici davranışlar mobbing olarak tanımlanmış.

İş yerlerindeki benzer sataşmalar için mobbing ifadesi kullanılmaya ise 1980’li yılların başında başlanmış. Bir iş yerindeki çalışana diğer çalışanların ve yöneticilerin uyguladağı bir çeşit psikolojik baskıya mobbing deniliyor.

Bir kişinin yaptığı işlere burun kıvırmak, gözgöze gelmemeye çalışmak ve toplantılardan dışlamaya çalışmak tipik mobbing davranışlarıdır ve kişinin özgüvenini yitirmesine neden olur. Bu şekildeki davranışlar, bilinçli ve sistematik yapılan davranışlardır ve kişiyi pasifize etmek amacını taşır.

Genelde farklı düşünceye hazmedemeyen, baskıcı bir kişiliğe sahip olan, zorla kendi düşüncelerini kabul ettirme yanlısı olan ve eleştiye tahammül edemeyen kişiler mobbing uygulamaya eğilimlidirler. Daha çok yönetici pozisyonundaki kişilerde ortaya çıkan bu durum, uzmanlar tarafından bir meslek hastalığı olarak kabul ediliyor.

Peki mobbing uygulanan kişi için bunun sonuçları nelerdir? Her şeyden önce motivasyonu düşer ve çalışma isteğini kaybeder. Her an gerilim altında olacağından iş verimi düşer. Hata yapma olasılığı artar. Panik ataklar ve sinirlilik hali artar. Ruh sağlığının bozulmasına kadar giden sağlık sorunları yaşar.

Mobbing Baş Edilecek Bir Şey Midir ?

Mobbing Baş Edilecek Bir Şey Midir ?

Mobbing ile başa çıkmak elbette mümkündür. Herşeyden önce yaşananları kabul etmemek gerekiyor. Duyguları bastırmak en kötü çözümdür. Bir üst yönetici mutlaka durumdan haberdar edilmelidir. Sonra da oturup düşünmek gerekir. Mobbing uygulayan kişi mutlaka tepki bekler. Ona hemen cevap vermek ise büyük hata olur. Tepki gösterilcekse, düşünerek tepki vermek gerekir. Olayların bağlantılarını, arka planını ve inceliklerini düşünmek gerekir. Bu şekilde mobbing uygulayan kişiyi de düşünmeye zorlamak en iyi çözümdür.

Kurumsal bir kültüre sahip olamayan, patron odaklı küçük kuruluşlarda mobbing durumu ile daha çok karşılaşılır. Bu nedenle açık iletişim kurmak ve duygusal davranmak yerine düşünerek hareket etmek önemlidir.

  • Yorumdan Çık