Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç Kandili ? Arapça’da Miraç yükseğe çıkma anlamına gelir. İslam inanışında ise Miraç Peygamberimizin bir gece vakti Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gidişini, oradan da göğe yükselişini ifade eder. Kur’an’daki İsra Süresi, Peygamberimizin bir gece, kendisine bazı ayetlerin gösterilmesi için, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğünü açıklar. Miraç olayının Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesinden 12 ya da 16 ay önce Recep ayının 27. gecesinde olduğuna inanılır. Aslına bakılırsa bu olay başka hiç bir Peygamber’e nasip olmamıştır. Bu açıdan Miraç olayı bütün müslümanlar için kutsal kabul edilir.

Rivayetlere göre Peygamberimiz gece yarısı Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa’ya gitmiş. Burak’ı Süleyman Mabedi kalıntılarının bir duvarına bağlamış. Bugünkü el-Aksa Camiinin altından Mescid-i Aksa’ya girmiş. Oradan Kubbet-üs-sahra’ya geçmiş. Orada İsa, Musa ve Zekeriya peygamberlerle buluşmuş. Orada bütün peygamberlere namaz kıldırmış sonra da Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan göğe yükselmiş.

Mescid-i Haram, Mekke’de, Kabe’nin içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük camiye verilen isimdir. Halk arasındaki ismi Harem-i Şerif’tir. Camiye duyulan saygıdan ötürü buraya Harem denir. Burası güven ve emniyet sağlayan bir yerdir. Mescid-i Haram’a giren kişi orada güvende sayılır. Mescid-i Haram, yapılan ilk camidir. Kur’an’da birçok ayette ismi geçer. Bir ayette, namaz kılınırken buraya yönelmek gerektiği söylenir. Bir ayette, müşriklerin buraya sokulmaması istenir. Bir ayette de inananların buraya gelmelerine engel olunmasının zulüm olduğu söylenmiştir.

Mescid-i Aksa ise Kudüs şehrindedir. Burası müslümanların ilk kıblesidir. Türkçede kelime anlamı, en uzaktaki mescittir. Rivayete göre Mescid-i Aksa’nın yapımı Davud Peygamber tarafından başlatılmış ancak oğlu Süleyman Peygamber tarafından tamamlanmış. Mescid-i Haram’dan sonra yapılan en eski ikinci mescittir. Buraya müslüman olmayanların girmesine izin verilmez.

Miraç Kandili

Miraç Kandili

Miraç olayı müslümanlar için çok daha önemli bir olayı da ifade eder. Namaz kılmak bütün müslümanlar için farzdır ve namaz müslümanlara miraç hediyesidir. Namaz, inananların miracı kabul edilir. Peygamberimizin Miraç gecesi Allah ile karşı karşıya geldiği gibi, inananlar da namaz sırasında bir vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Allah’ın huzuruna çıkmış olurlar.

İşte Miraç Kandili bu yüzden mübarek bir gecedir. Allah’ın büyüklüğüne, herşeyi yapmaya kadir olduğuna inanmalı ve sadece ona kulluk etmeli, ona hiçbir şey ortak koşulmamalıdır.

Miraç Kandili Nedir ? Hakkında Bilgiler

Miraç Kandili Nedir Hakkında Bilgiler neden kutlanır? Bu gece miraç kandilimizi yaşıyoruz. Diğer kandillerimizde de olduğu gibi bu kandil gecemizde de sabahın ilk ışıklarına kadar ibadet etmek dua etmek bizim için çok mutluluk verici ve huzura kavuşturan bir faaliyettir. Miraç’ın anlamı merdiven, çıkan demektir. İnancımıza göre, Müslümanlığın doğuşu zamanlarında inanmayanların inananlara yaptığı zulüm çok artmışken, sevgili peygamberimiz çok sevdiği eşini yeni kaybetmişken bu kadar büyük üzüntüler yaşarken Allah’ın baş meleğinin gelip peygamberimizi dağa çıkartmış oradan da yine Allah’ın cc  isteği ile peygamberimizin göğe çıkartılmış ve ona Allah tarafından bir huzur bir teselli verilmeye çalışılmıştır. Göğe çıkış katman katman olmuştur. Peygamberimiz her katmana baş melek ile birlikte çıkmış, katmanlar arasında burak adı verilen binitle seyahat etmiş ve burada karşısında açılan kapılardan her katmanda kendisinden önce gönderilen bir peygambere rastlamış ve onların hayır dualarını almıştır. Son katmana gelindiğinde Allah’ın baş meleği peygamberimizi tek başına bırakmış ve o son katmana Allah’ın temsilcisi tek başına çıkmıştır. Burası Allah’ın katıdır ve burada zaman ve mekân ve cihet yoktur. Burası ruhani ve boyutsuz olarak hissedilen makamdır. Allah’ın baş meleği tarafından buradan yeryüzüne indirilen peygamberimiz bu son katmana kadar yaşadıklarını çok net anlatabilmesine rağmen Allah’la birlikteliğini yaşadığı ve hissettiği her şeyden soyut duyguları net olarak tanımlayamamıştır.

Cübbeli Ahmet Hocamızın Geceye özel sohbeti. O gece  Nasıl ve neler oldu?

Yine inancımıza göre sevgili peygamberimiz Allah ile birlikteyken, tam elli kez gelmiş namaz kılmış ve dönmüş sonra yine gelmiş ve namaz kılmış ve dönmüştür. Ellinci kez bunu yaptıktan sonra durmuş artık utanıyorum gidemiyorum demiştir. Allah onun bu itaatini ödüllendirmek üzere ona inanlar için bu namazları farz kılmıştır ve beş vakit namaz ihtiyacı ve inancı da böyle çıkmıştır. Dolayısı ile bu gecede beş vakit namaz kılınması, dua edilmesi, kuran okunması ve sabah namazına kadar ibadetin sürdürülmesi tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyeyi yerine getirebilenlere ne mutlu.

Miraç kandili inananlar için iç dünyalarında yükselme gecesidir. İnananlar için çok özel günler ve geceler olan kandillerimizin her birinin bir anlamı bulunmaktadır. Peygamberimizin doğum günü için, göğe yükseldiği ve Allah’la beraber olduğu gün için, kadir gecesi olarak isimlendirdiğimiz kuranın vahiy yoluyla peygamberimize indirildiği ilk gün için aslında Peygamberimizin yaşadığı zamanlarda bilinmeyen ve yapılmayan bu kutlamaları yapıyoruz. Kuranı kerimden surelerin değerli hafızlarca okunduğu bu gecelerde camiler kadın ve erkek tüm cemaatle dolup taşmakta ve ibadet edilmektedir.

Okunan dualar arasında hafızlara dinlenmeleri için verilen aralarda ise Türkçe ilahiler okunmaktadır. Bu ilahilerde o gecenin anlamına yönelik tanımlamalar yapılmakta peygamberimizin doğum anı ve diğer yaşanmışlıklar tasvir edilmektedir. Bu tasvirlerin yanı sıra, Allah aşkı ile bilinen halk ozanlarımızın Allah aşkını yücelttikleri şiirleri de ilahi tarzında söylenmektedir. Aralarında bir tanesi hocalar her okuduklarında yüreğinde Allah sevgisi yaşayan her inanın gözlerini mutlaka ama mutlaka yaşartır. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu, çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir