Mevlid-i Şerifi Kutlamak

Mevlid-i Şerifi Kutlamak; Muhakkak ki İslâm Dîninde kişiyi felâha erdiren güzel ameller vardır. Bunlardan bazıları Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’de bizzat, bazıları da mânen zikredilmiştir. Mevlid-i Şerif’i kutlamak da caiz olan ve sevap kazandıran bir ameldir. Bazı kesimlerin dediği gibi ”Mevlidi kutlamak bidattır ve bidatlerin tamamı da dalâlettir sözü doğru değildir. İslâm alimlerinin de üzerinde ittifak ettiği üzere bidatler iki kısımdır. Bunlardan bazıları kötü, bazıları da hasen olan bidatlerdir. Âyetlerle ve Hadîsler’le de sabittir ki hayırlı amelleri işlemek sevaptır. Şüphesiz ki Mevlid-i Şerîfleri ihyâ etmek güzel olan, ve hayırlı olan amellerdendir.

Allâh-u Teâlâ el-Hacc Sûresi’nin 77. Âyet-i
Kerîme’sinde buyuruyor ki:

۞‭ ‬وَافْعَلُوا‭ ‬الْخَيْرَ‭ ‬لَعَلَّكُمْ‭ ‬تُفْلِحُونَ‭ ‬۞

Manası: ”Hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”

Şüphesiz ki bütün İslâm alemi Mevlid-i Şerîfler’de Allâh’ı zikretmekte, Peygamber Efendimiz’e  salavatlar getirmekte, Kur’ân-ı Kerîm okumakta ve
Müslümanlara ikramda bulunmak suretiyle, kâinatın Efendisinin dünyaya teşriflerini bu tür hayırlı amellerle geçirerek kutlamaktadır. Bu tür hayırlı ameller ise Âyet-i Kerime’de geçen, kurtuluşa vesile olan hayırlardan bazılarıdır. Allâh-u Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de methettiği Efendimizi, bizim methetmemiz elbette ki hayırlı bir ameldir.

Allâh-u Teâlâ, Îsâ Peygamber’e ‭ ‬tâbi olan
Müslüman din adamları için el-Hadîd Sûresi’nin 27. Âyet-i Kerîme’sinde buyuruyor ki:

۞‭ ‬وَجَعَلْنَا‭ ‬فِى‭ ‬قُلُوبِ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬اتَّبَعُوهُ‭ ‬رَأْفَةً‭ ‬وَرَحْمَةً‭ ‬وَرَهْبَانِيَّةً۽‭ ‬ابْتَدَعُوهَا‭ ‬مَا‭ ‬كَتَبْنَاهَا‭ ‬عَلَيْهِمْ‭ ‬اِلَّا‭ ‬ابْتِغَاء‭ ‬رِضْوَانِ‭ ‬اللهِ‭ ‬۞‭ ‬

Manası: ”Kendisine bağlı olanların kalplerine ince bir duygu ve bir merhamet ihsan ettik. Bir de (insanların fitnesinden kaçıp sırf ibadete koyulmaktan ibâret olan) Ruhbâniyyet ki, bunu onlar çıkardılar; Biz onu, üzerlerine farz kılmamıştık. Ancak Allâh rızasını aramak için (bu yeniliği) yaptılar.”

Bu Âyet-i Kerîme’den de anlaşıldığı üzere Allâh-u Teâlâ, Îsâ Peygamber’e ‭ ‬tâbi olan din adamlarının, Allâh’ın emretmediği, kendilerine farz olmayan yeni bir ameli (yani iyi olan bir bidatı) ortaya çıkarmalarından dolayı onları övüyor.

Abdullâh bin Abbâsbuyurdu ki:

Peygamberimiz Muhammed Medîne’ye geldiğinde baktı ki Yahûdîler kendilerince oruç tutuyorlar. Efendimiz onlara bu günde neden oruç tuttuklarını sordu. Dediler ki: ”Allâh bu günde, peygamberimiz Mûsâ’yı ‭ ‬ve İsrâîloğulları’nı (Firavun ve askerlerine karşı) galip kıldı. Biz onu yüceltmek için bu günün orucunu tutuyoruz. Bunun üzerine peygamberimiz Muhammed  buyurdu ki:

نَحْنُ‭ ‬أَوْلَى‭ ‬بِمُوسَى‭ ‬مِنْكُمْ

Anlamı: ”Biz Mûsâ’ya sizden daha evlâyız.”

Ve Abdullâh bin Abbâs , Peygamber Efendimiz’in bunu söyledikten sonra sahâbîlere bu günde oruç tutmalarını emrettiğini bildiriyor. İmam Muslim’in Efendimiz’den naklettiği bu kıssa da, Mevlid-i Şerîf’lerin kutlanmasının hayırlı amellerden olduğuna işaret etmektedir.

İlk mevlid kutlaması Irak’ın Erbil hükümdarı, Selçuklu AtabeyiMužafferuddîn Gökbörü tarafından tertip edilmiştir. Bu hükümdar zamanında bir çok fakîh, alim ve sûfî Mevlid Kandili’ni kutlamak için Erbil’e akın ederlerdi. Yüzlerce hayvan kesilip fakirlere dağıtılırdı. Allâh’ın ismi zikredilir, kâinatın Efendisine salavâtlar getirilir ve Kur’ân-ı Kerîm okunurdu.

Daha sonra bu âdet, bütün İslâm alemine yayılmıştır. Mevlid Kandili, bütün Müslüman devletlerinde heyecanla kutlanırdı. Selçuklular, Eyyübîler, Memlüklüler ve Osmanlılar bu devletlerden bazılarıydı.

Mevlid-i Nebevî’yi kutlamanın caiz olduğunu zikreden alimlerden bazılarını zikretmekte fayda görüyoruz.

Mevlid-i Şerifi Kutlamak

Mevlid-i Şerifi Kutlamak

Mevlid-i Şerifi Kutlamak Caizdir

İslâm tarihinin büyük alimlerinden olan ve zamanının müceddidi İmam Celâleddîn es-Suyûtî Mevlidi Nebevî’yi kötü bidat olarak değil, bidatı hasene olarak nitelendirmiştir. İmam Celâleddîn es-Suyûtî ”El-Hâvî Li’l Fetâvâ” adlı kitabında şöyle buyuruyor: ”İnsanların Peygamber Efendimiz’in doğum gecesi için toplanıp Kur’ân okumaları, doğumuyla ilgili haberleri, menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bidat-ı hasenedir. Çünkü bu toplantılarda Peygamber Efendimiz’e karşı bir yüceltme, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden dolayı büyük bir sevinç söz konusudur. Bu amel ise sahibine büyük sevap kazandırır.”

Hafız Muhaddis Ahmed bin Hacer el-Askalâni ”Fethu’l Bâri” adlı kitabında şöyle buyuruyor : ”Mevlid-i Şerîf’i kutlamak hayırlı bir ameldir.” Hafız İmam es-Sehâvî ”El-Ecvibetu’l Mardiyyeh” adlı eserinde mevlidin hayırlı amel olduğunu delillerle zikretmiştir.

Hafız es-Suyûtî ”El-Hâvî Li’l Fetâvâ” adlı kitabında mevlid kutlaması hakkında şöyle buyuruyor: ”Bu amel sevap kazandıran iyi bidatlardandır.”

Ayrıca Mevlid-i Şerîf’in kutlanmasının güzel ve hayırlı bi amel olduğunu; Hafız es-Suyûtî Husnu’l Maksid fi Ameli’l Mevlid” adlı kitabında, Hafız el-İrakî ”El Mevridi’l Hâniy fi Mevlidi’n Nebî” adlı kitabında zikretmişlerdir. Hafız Ebû Nuaym el-Esbahânî, eski Mısır diyarı müftüsü Şeyh Muhammed Bâhit el-Mûtî’yi, eski Lübnan müftüsü Şeyh Mustafa Necâ ”El Mevâhibu’l Leduniyye fi Mevlid-i Hayri’l Beriyye” adlı kitabında Mevlid-i Şerîf’leri kutlamanın hayırlı bir amel olduğunu söyleyen alimlerden sadece bazılarıdır.

Bilinmelidir ki Peygamber Efendimiz’in ümmeti dalâlet üzerinde birleşmez. Nitekim Peygamber Efendimiz  ‬İmam Buhârî, İmam Muslim ve daha birçok hadîs hafızının aynı manaya gelen ancak lafız farklılığıyla rivayet ettikleri Hadis-i Şerîf’inde şöyle buyurmaktadır:

لا‭ ‬تَجْتَمِعُ‭ ‬أُمَّتِي‭ ‬عَلَى‭ ‬ضَلَالَةٍ

Anlamı: ”Ümmetim dalâlet (bozuk olan inanç, fiil vb.) üzerinde birleşmez.”

Bütün Müslümanlar ve Müslüman din adamları, Mevlid-i Şerîf’i dünyanın dört bir yanında kutlamaktadırlar. Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerîf’lerinde bildirdiği üzere bu amelin hayırlı bir amel olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bütün ümmetin üzerinde müttefik olduğu bu ameli hangi Müslüman gerçekleştirirse, şüphesiz ki Allâh onu bu hayırlı amelinden dolayı mükâfatlandıracaktır.

Bizleri hayırlı amellerde muvaffak kılan rabbimize hamdolsun…

TEŞEKKÜRLER

İlahiyatçı Araştırmacı Yazar Hıdır Kartal Hoca

  • Yorumdan Çık