Lider Fark Yaratmalıdır Lider Nedir Kimdir – 2021

Lider Fark Yaratmalıdır 2021

Lider Fark Yaratmalıdır! Lider tanımı yapılırken birçok özellik vurgulanır. Güçlü yönetim ve iletişim becerilerine sahip olmak, başkalarını etkileme gücüne sahip olmak, insanlara değer vermek ve motive etmek, vizyon sahibi olmak. Bunlara daha çok şey katmak mümkün. Ancak bir özellik var ki olmazsa olmazlardan: Fark yaratabilmek.

Bir anekdot vardır;

Bir bahar günü kör bir adam, köprü üzerinde dilencilik yapıyor. Önüne de bir tabela koymuş. Tabelada, “Doğuştan kör” yazılı. Dilencinin önünden gelip geçenler oluyor ama hiç kimse para bırakmıyor.

Bir adam bunu farkediyor ve tabelayı eline alıp arkasına birşeyler yazıyor. İşte o anda durum değişiyor. Gelip geçen ve tabeladaki yazıyı görenler dilencinin önündeki şapkaya para atmaya başlıyorlar.

O insanları etkilemeye sadece bir cümle yetiyor: “Güzel bir bahar günü ama ben baharı göremiyorum.”

İşte fark yaratmak böyle bir şey. Tekdüze bir çalışma temposuna kapılmak ve alışılmış kalıpların içinde kalmak bir liderin yapabileceği şey değildir.

Liderler, farklı bir düzen duygusu yaratırlar. Var olan düzenin kural ve süreçlerine uyumsuz davranırlar. Bir fark yaratabilmek için bütünü düşünürler ve parçalar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini önceden kestirebilirler.

Bir liderin kafasında her zaman “farklılık yaratmak için ne yapabilirim” ve “ne yapmalıyım?” soruları vardır. Değişim inanışı lider için bir yaşam döngüsüdür. Değişime inanmayan bir lider düşünülemez.

Fark yaratacak bir lider;

  • Geçmişteki başarıların, geride kaldığını kabul etmeli ve gelecekteki başarılar için değişimin gerekli olduğuna inanmalıdır.
  • Olan kaynakları etkin bir şekilde kullanmak yerine var olmayan kaynakları ortaya çıkarmalıdır.
  • Sahip olunan vizyonu hayata geçirmek yerine, vizyon oluşturmalı ve bu vizyonu çalışanlara benimsetmelidir.
  • Hedefe hangi yoldan gidileceğine değil niçin gidileceğine karar vermelidir.
  • İşlerin doğru yapılmasından çok, doğru işin yapılmasına odaklanmalıdır.

Lider Fark Yaratmalıdır 2021

Etkili bir lider, etrafında olan biten şeyleri başkalarından farklı biçimde algılar ve detayları onlardan farklı değerlendirir. Zeka çok önemlidir. Olayları daha fazla ve daha hızlı görebilmek, nedenleri daha etkin ortaya çıkarmak ve neden-sonuç ilişkisini doğru kurmak önemlidir.

Günümüzde işte fark yaratan liderlere daha çok ihtiyaç var.

  • Yorumdan Çık