İstiklâl Marşının Nefes Yerleri 2021

İstiklal Marşı

İstiklâl Marşının Nefes Yerleri

İstiklâl Marşının Nefes Yerleri ve notaları. İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığının simgesidir.  Mehmet Akif Ersoy (Hayatı Biyografisi için tıklayınız),  yazdığı bu eseri kendi şiirlerini topladığı “Safahat” adlı antolojisine koymayarak bu eserin asıl sahibinin Türk Milleti olduğuna işaret etmektedir.

Düzenlenen güfte yarışmasında 724 şiirden biri olan İstiklâl Marşı’nın şairi ve dönemin Burdur Millet vekili olan Mehmet Akif Ersoy, yarışmanın para ödüllü olması dolayısıyla yarışmaya katılmayı arzu etmemiş, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin yoğun ısrarları üzerine İstiklâl l Marşı’nı kaleme almıştır.

İstiklâl Marşı 1924 yılından 1930 yılına kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi ile söylenmiş, 1930’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün bestesi ile değiştirilmiştir.

Günümüzde hala Osman Zeki Üngör’ün bestesi söylenmektedir. Tamamı 10 kıtadan oluşan ve ilk iki kıtası bestelenen İstiklâl Marşı’mızın armonilemesini Edgar Manas, bando editlemesi düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır.

İstiklâl Marşının Nefes Yerleri

İstiklâl Marşının Nefes Yerleri

İstiklâl Marşı’nın söylenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İstiklâl Marşı okunurken sözlerindeki derinliği hissetmenin yanı sıra, Türk milletinin zaferinin simgesi olması dolayısıyla coşkulu, tempolu ve gür bir sesle söylenilmelidir.

İstiklâl Marşı’nın Ölçüsü 4/4’lüktür ve okunurken ilk üç vuruşta beklenilmelidir. Marşın yanlış söylenilmesine mahal vermemek için önceden marşın iki kıtasının da ezberlenmesi uygun görülmektedir.

Marş okunurken, Marşın söylenilmesini yöneten kişinin hareketlerine uyulmalıdır. Birlikte ve aynı anda söylenilmeye özen gösterilmelidir. Vurgulamalara ve sondaki sessiz harflerin duyulması dikkat edilmeli, doğru yerlerde nefes alınması gerekmektedir.

 

İstiklâl Marşı’nın nefes yerleri aşağıda ( // ) işaretiyle belirtilmektedir:

Korkma sönmez bu şafaklarda // yüzen al sancak //

Sönmeden yurdumun üstünde // tüten en son ocak

O benim milletimin // yıldızıdır parlayacak

O benimdir, // o benim milletimindir ancak

Çatma kurban olayım // çehreni ey nazlı hilâl

Kahraman ırkıma bir gül, ne // bu şiddet bu celâl

Sana // olmaz dökülen // kanlarımız sonra helâl

Hakkıdır, // Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

İstiklâl Marşı Notaları için (Fotoğraftadır).

 

İstiklâl Marşı Uzatma Yerleri aşağıda ( ) içine Alınmıştır

İstiklâl Marşımızda uzattığımız heceler;

Korkma sönmez bu şa(Fak)larda yüzen Alsan(cak)

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

O benim milleti(min) yıldızıdır parlayacak

O benim milletimin  yıldızıdır parlaya(cak)

Çatma kurban ola(yım)  çehreni ey nazlı hi(lâl)

Kahraman ırkıma bir gül, ne  bu şiddet bu celâl

Sana / olmaz dökü(len)  kanlarımız sonr(a) helâl

Hakkıdır,  H(akk’a) tapan milletimin istik(lâl).

 

İstiklal Marşı Notaları Nedir ?

Bildiğiniz üzere İstiklal Marşı ülkemizin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşı olup, sözleri (şiiri) Mehmet Akif Ersoy‘a aittir. İstiklal Marşı’nın bestecisi ise Osman Zeki Üngör’dür. İstiklal Marşı’nın güftesi 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş, 1930 yılında ise Osman Zeki Üngör’ün 1922 yılında hazırladığı beste yürürlüğe konmuştur.

İstiklal Marşı Gitar Notaları

İstiklal Marşı Melodika Notaları – Do Re Mi – La Minör

mi_ | la_ si_ do_ sol# si | la__ la
Korkma sönmez bu şafaklar-

re(i)_ mi_ fa mi do# mi | re__ mi re# mi
-da yüzen al sancak Sönmeden

si_ si__ re do sol# | la si do re mi fa sol la
yurdumun üstünde tüten en son ocak O

sol(i)_ sol(k) fa# sol mi(i)_ re_ | do__ mi(kl.) re# mi
benim milletimin yıldızı-

si(i)_ mi(kl)_ mi(i) re do si do | la_ la(i)__ sol fa mi
-dır parlayacak O benimdir o benim

re do si la mi(i)_ mi(kl)_ | la__
milletimindir ancak

 

İstiklal Marşının Notalarıyla Okunuşu

İstiklal Marşı Melodika Notaları – Do Re Mi – Mi Minör

si(kl)_ | mi_ fa_ sol_ re# fa# | mi__ mi
Korkma sönmez bu şafaklar-

la_ si_ do(i) si sol# si | la__ si la# si
-da yüzen al sancak Sönmeden

fa#_ fa#__ la sol re# | mi fa sol la si do re mi
yurdumun üstünde tüten en son ocak O

re(i)_ re(k) do# re si(i)_ la_ | sol__ si(kl.) la# si
benim milletimin yıldızı-

fa#_ si(kl)_ si(i) la sol fa# sol | mi_ mi(i)__ re do si
-dır parlayacak O benimdir o benim

la sol fa# mi si(i)_ si(kl)_ | mi__
milletimindir ancak

İstiklal Marşı 10 Kıta

İstiklal Marşı 10 Kıta Pdf

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Bu Adresten İstiklal marşının 10 kıta pdfini indirebilirsiniz.

İstiklal Marşı Flüt Notaları

İstiklal Marşı Flüt Notaları Nedir?

 Eğitim serimizde bugün Flüt ile İstiklal Marşı Nasıl Çalınır? öğreneceğiz. Bugün 23 Nisan. Bizde  bu güzel güne renk katmak için flüt ile istiklal marşını çalacağız. Flüt notalarını, nasıl çalındığını ve çalınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini videomuzda anlattık.

İstiklal marşı notalarının okunmasını daha kolay kavramamız için öncelikle elimizi vurarak bona yapmamız gerekecektir. Bu güzel marşımızı daha iyi okuyup çalmamıza olanak sağlayacaktır. Bir diğer husus ise İstiklal Marşımızı dinleyerek notaları da takip etmenizdir. İstiklal Marşı notalarının okunuşu aslında zor değil fakat dikkat etmeniz ve bol bol tekrar etmeniz ile çok daha iyi oturacaktır.

Not: Bu Notalar Flüt , Keman, Bağlama ve Melodika Notaları Olarak kullanabilirsiniz, aşağıda sizler istiklal marşı flüt notaları, istiklal marşı keman notaları, istiklal marşı bağlama notaları, ve istiklal marşı melodika notalarını bulacaksınız.

İstiklal Marşı Flüt Notaları

İstiklal Marşı Flüt, Keman, Bağlama, Melodika Notaları

-kork-ma-sön-mez-bu-şa-fak-lar-da-yü-zen-al-san-cak

-si -mi -fa# –sol -re# -fa#- mi –mi -la -si -do -si -sol# -si-la

-sön-me-den-yur-du-mun-üs-tün-de-tü-ten-en-son-o-cak

-si -la#- si – fa# -fa#- la -sol-re#- mi-fa#-sol-la -si -do-re

-o-be-nim-mil-le-ti-min-yıl-dı-zı-dır-par-la-ya-cak

-mi-re-re-re- -si-la-sol-do-si-do-fa-do-si- la-sol

-o- be-nim-dir-o-be-nim-mil-le-ti-min-dir-an-cak

-fa-sol-mi-mi-re-do-si- la-sol-fa-mi-si-do -mi

Tonlama

-re-sol-la-bsi-fa-la-sol-sol-do-re-bmi-re-si-re
-do-re-do-re-la-la-do-bsi-fa-sol-lab-si-do-re-mi-fa
-sol-fa-fa-mi-fa-re-do-bsi-re-do-re-la-re-re-do
-bsi-la-bsi-sol-sol-fa-bmi-re-do-bsi-la-sol-re-re-sol

Önemli Soru : mehmet akif ersoy istiklal marşı telif ödülünü hangi kuruma bağışlamıştır

Mehmet Akif Ersoy istiklal marşı telif ödülünü Darülmesai kurumuna bağışlamıştır. Bu kurum yoksul İslam kadın ve çocuklarının yetiştirilmesi, iş sahibi olması için kurulmuştur.

İstiklal Marşının Müziği Dinle

  1. Emre Çiftçi 21 Ekim 2015
  2. tevfik yurdal 19 Aralık 2015
  3. Satısıvacı 11 Ekim 2017
  4. Abuzer Ali 1 Ekim 2019
  5. pic hamsi 22 Ekim 2020
  6. Bilmemne 23 Ekim 2020
  7. Koca memeli 13 Kasım 2020

  Yorumdan Çık

  20 − 20 =