Hangi Liseye Gitsem ?

Hangi Liseye Gitsem Hangi Liseye Gitmeliyim ?

Hangi Liseye Gitsem Çocuğum hangi liseye gitsin? Liseler, öğrencilerin bir mesleğe hazırlandıkları ya da üniversite sınavları odaklı bir eğitim aldıkları öğrenim kurumlarıdır. Öğrenciler, ortaokul sonrası en kritik tercihlerinden birisini gitmek istedikleri lise türlerini seçerken yapmaktadırlar. Bu kritik süreçte yani öğrencilerin geleceklerine yol gösteren lise tercihleri öncesinde, genel olarak lise türlerini ve amaçlarını tanımaları yararlarına olacaktır.

ORTAOKUL SONRASI SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN POPÜLER LİSELER ?

Türkiye deki Lise Türleri Çeşitleri

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ  (Düzenlenmiş yeni sistem 2015-2016)

İşsiz bırakmayan liseler olarak da bilinen Sağlık meslek liseleri, lise türleri arasında oldukça popülerdir. Sağlık Meslek Liseleri’nin Acil Tıp Teknisyenliği yani ATT, Anestezi ve hemşirelik bölümleri 2013-2014 Eğitim-öğretim yılı itibariyle son öğrencilerini almıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren bu liselerde ‘hemşire yardımcılığı’, ‘ebe yardımcılığı’, ‘sağlık bakım teknisyenliği’ bölümlerine öğrenci kabul edilecektir. Sağlık sektörü geleceği parlak bir sektördür. Sağlık Meslek Liselerinde ilk sene kültür dersleri ağırlıklı bir eğitim verilir. 10. sınıftan itibaren meslek derslerine geçilir. 11 ve 12. Sınıfta öğrencilerin yaz dönemini de içine alan bir stajları olmaktadır. Stajlar genellikle hastaneler ve sağlık ocaklarında yapılmaktadır. Sağlık Meslek liseleri puanla öğrenci alan lise türleridir. Mezunların popüler ve alanlarına yakın önlisans programlarına sınavsız geçiş hakları vardır ve alanlarına yakın lisans programlarında ek puan alırlar.

*Fen Liseleri 

Fen ve Matematik ağırlıklı eğitimin verildiği, ortaokul sonrası yerleşme puanlarının genelde en yüksek olduğu lise türleridir. Fen liselerinde temel hedef, öğrencileri fen-matematik ağırlıklı müfredat ile üniversiteye hazırlamaktır. Laboratuvar, kütüphane, spor salonu gibi mekanları kaliteli ve sosyal imkanları geniş okullar olarak da bilinmektedir. Fen liselerinde başarılı olabilmek için fen bilimlerinde yetenekli olmak, fen ve matematik bilimlerine ilgi duymak, uzaysal zekaya sahip olmak gerekmektedir.

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

Anadolu öğretmen liselerinde temel amaç, üniversitelerin eğitim fakültelerine öğrenci yetiştirmektedirler. Anadolu öğretmen lisesi çıkışlı üniversite adayları, öğretmenlik tercihlerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,06 katsayısı ile çarpılarak elde edilen ek puanı alırlar.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Sözel alanda yetenekli ve sözel alana yatkın, okumayı ve araştırmayı seven öğrencilere uygun olan sosyal bilimler liselerinde İngilizce temel yabancı dil olmak üzere iki yabancı dil öğretimi hedeflenmektedir.  Bu liseler ortaokul sonrası puanla öğrenci almaktadır.

ANADOLU LİSELERİ

Puanla öğrenci alan popüler lise türleri arasında yer alan Anadolu liselerinde öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçimleri yaparak üst öğrenim kurumlarına hazırlanmaktadırlar. Ayrıca bu okullarda öğrencilerin bir yabancı dile temel düzeyde hakim olmaları da hedeflenmektedir.

Hangi Liseye Gitsem meslek lisesinden e olunur ne olunmaz?? Hangi Liseye Gitsem?

MESLEK LİSELERİ

Meslek liselerinde en temel amaç, çeşitli sektörlere ara insan gücü yetiştirmektedir. Meslek liseleri mezunlarının alan ve dallarına göre çeşitli önlisans programlarına sınavsız geçiş hakları olmakta ve alanlarına yönelik lisans programlarında ek puan almaktadırlar.

ÇOK PROGRAMLI LİSELER

Çok programlı liseler, adından da anlaşılacağı gibi birden fazla alanda eğitim veren liselerdir. Sınavsız öğrenci kabul etmektedirler. Çok programlı liselerde birden fazla lise türünün çeşitli alanlarında örneğin Kız Meslek liselerinin çocuk gelişimi, ticaret liselerinin Muhasebe, İmam-Hatip liselerinin imam-hatip bölümleri ya da düz lise kısımlarının hepsinde birden tek bir çatı altında eğitim sürdürülmektedir. Çok programlı liselerde genel olarak bölüm tercihi 9. Sınıfta yapılmakta,  9. sınıf zorunlu kültür dersleri ile seçmeli dersleri içermekte, 10. Sınıftan itibaren meslek alanı bölümlerinde meslek dersleri ağırlık kazanmaktadır.

TİCARET VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ

Ticaret meslek liseleri puansız öğrenci almakta ancak bu liseler bünyesinde eğitim verilen Anadolu programlarına öğrenci alımı sınavla olmaktadır. Ticaret meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerinde amaç, sektörel bazda ara insan gücü yetiştirmektir. Bu meslek liselerinde Muhasebe ve Finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama ve perakende, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri ile ulaştırma alanlarında öğrenciler dallara ayrılmaktadır. Bu liselerin en popüler alanları bilişim teknolojileri ile elektrik-elektronik teknolojileri olup; bu alanların ağ işletmenliği ,web tasarımcılığı, görüntü ve ses sistemleri gibi dallarında kalifiye elemana her zaman ihtiyaç vardır.

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

Endüstri meslek liseleri, öğrencilerin yoğun bir mesleki eğitim verilerek ve teknik-kalifiye eleman olarak yetiştirildiği liselerdir. Bu tür liselerde alan-dal programı uygulanmaktadır. Liselerde eğitim verilen belli başlı alanlar; ahşap teknolojileri, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, makine teknolojileri, matbaa teknolojileri, metal teknolojileri ve metalürji teknolojileridir.

TARIM MESLEK LİSELERİ

Sınavla öğrenci alan ve öğrencilerden kayıt esnasında sağlık raporu da istenen bu liselerde tarım ve hayvancılık sektöründe çalışabilecek donanımda teknisyen yetiştirilir. Tarım ve hayvancılık sektörlerine ilgi duyan öğrencilerin zevkle okuyabilecekleri bir okul türüdür.

Hangi Liseye Gitsem ?

Hangi Liseye Gitsem ?

Hangi Liseye Gitsem????

ANADOLU GEMİCİLİK MESLEK LİSELERİ

Sınavla öğrenci alan ve adaylardan ‘tam sağlıklı’ raporu isteyen, mülakat ve bedensel yeterlilik sınavı da yapan  meslek liselerinden Anadolu denizcilik liseleri,  denizcilik alanında gemi yönetimi, gemi otomasyonu, yat kaptanlığı, balıkçı gemisi kaptanlığı, gemi elektroniği ve haberleşme gibi alanlarda eğitim verilmektedir.

İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ

Anadolu programları sınavla öğrenci alan liselerdir. Temel amacı din alanında eğitim-öğretim görmüş imam ve hatipler yetiştirmektir.

KIZ TEKNİK VE ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ

Kız öğrencilerin ağırlıklı olarak eğitim aldığı ancak son yıllarda kimi dallarına erkek öğrencilerin de kabul edilebildikleri lise türleridir. Kız teknik liseleri sınavsız, Anadolu kız meslek programları sınavla öğrenci almaktadır. Anadolu programlarında yoğun dil eğitiminin de amaçlandığı bu tür liselerde çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, seramik ve cam teknolojisi gibi alanlarda ara insan gücü yetiştirilir.

Hangi Liseye Gitsem? hangi liseye gitmeliyim ? lise açıklamaları,lise özellikleri,hangi liseden ne olunur,meslek,anadolu,sağlık,tarım,çok programlı liseler,deniz,hava,teknik lise,ne.Hangi Liseye Gitsem.

  1. Gizem Gül Dobra 11 Ağustos 2016
   • Salih 18 Eylül 2016
  2. mustafa 16 Mayıs 2017
  3. Beyza 9 Haziran 2019

  Yorumdan Çık

  19 − three =