Halka Arz Nedir?

Halka Arz Nedir ?

Halka Arz Nedir ? Halka arz işlemi, en basit anlatımı ile, şirketlere ucuz sermaye yaratmak amacı ile yapılır. Çünkü bir şirket yeni projelere sahipse ve işini büyütmek istiyorsa paraya ihtiyacı olacaktır. Bu parayı sağlamanın yolu ise bankalardan kredi talep etmektir. Ancak kredi maliyetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için ciddi bir maliyettir. Yüksek faiz ödenecektir. Oysa faiz ödemek yerine borsada yatırım yapan kişileri şirketine ortak ederse, gelir paylaşımı yoluyla faizsiz bir sermaye yaratmış olacaktır. Bu şekilde borsaya açılarak, ucuz sermaye yaratılmış olacaktır.

Genel olarak borsaya açılma iki yoldan yapılabilir. Ya şirket sahiplerinin mevcut hisselerinin bir kısmı borsada yeni yatırımcılara satılır ya da şirket sahiplerinin sermayeden pay alma hakları tamamen kısıtlanır ve sermaye artırımı yoluna gidilir. Bu ikinci durumda, sermaye artırımı karşılığında tamamen yeni hisseler çıkarılmış olur ve yatırımcılar bu yeni hisseler için para ödemiş olurlar. Bu şekilde şirketin kasasına nakit para girmiş olur ve sermayesi yükselir.

Gerçek anlamda bir halka arz işleminden bahsedebilmek için sermaye artırımı yolunun seçilmiş olması gerekir. Çünkü bu yoldan, biraz halk ağzı ile olacak ama, şirket sahibinin cebi değil şirketin kasası dolmuş olacaktır. Halka arz işleminde ilk yol seçilecek olursa, şirket sahibinin elindeki hisselerin bir kısmı satılmış olur ve yatırımcıların ödediği para doğrudan şirket sahibin varlığına eklenir. Böyle bir durumda yatırımcının dikkatli olması gerekir.

Halka arzedilen hisseler alınırken, mutlaka şirketin bilanço yapısına dikkat edilmelidir. Şirketin toplam borçlarının toplam aktiflerine oranı ve şirketin finansal borçlarının özsermaye kalemlerine oranı şirketin sermaye yapısının zayıf olup olmadığını gösterecektir. Bunun yanında şirketin nakit akım tablosu da incelenmelidir. Şirketin net nakit pozisyonu, kısa vadeli borçları karşılayacak düzeyde ise şirket iyi bir durumda demektir.

Halka Arz

Halka Arz

Halka arzedilen hisseler alınırken üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, şirketin geçmiş mali performansıdır. Şirket eğer dengeli bir büyüme trendi gösteröişse ve büyürken makul ölçülerde kar sağlıyabilmişse o zaman tereddüt edilmeyebilir. Ama özellikle son gelir tablosu kuvvetli veriler içeriyorsa şüphe ile yaklaşılmalıdır.

Bu arada halka arz işlemi yapan bir şirketin, bu şekilde elde edilecek sermayeyi nerede ve nasıl kullanacağını mantıklı ve kabul edilebilir bir şekilde açıklamış olması gerekir. Aslında sermaye gereksinimi bulunmayan bir şirket borsaya açılıyorsa bu durum şüphe uyandırmalıdır.

Bir halka arz işleminde bu işlemi gerçekleştiren aracı kurum, bir değerleme raporu hazırlar. Bu değerleme raporunda halka arz fiyatının kabul edilebilir olup olmadığı anlaşılabilir. Şirketin yönetici kadrolarının ileri görüşlü, deneyimli ve yetkin olup olmadıkları da önemlidir.

Halka arz konusunda Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanmıştır ve işlemler bu tebliğ hükümlerine uygun şekilde yapılmaktadır.