Fizik Nedir ?

Fizik Nedir ?

Fizik Nedir ? Fizik öncelikle kelime olarak Yunancadan Fisis kelimesinden gelir ve bu kelimenin anlamı doğa demektir. Bu bağlamda metafizik kavramı fizik ötesi anlamına geldiğinden doğaüstü doğa ötesi kavramlarıyla aynı anlamda kabul edilebilir. Fizik genel olarak maddenin uzay zaman bükülmesinde hareketlerini inceler. Detaylı olarak da bu maddenin boyutunu, ağırlığını, yaydığı enerjisini ve kuvvetini inceler. İncelediği bu maddenin özelliklerini kendi bünyesinde yer alan fizik kurallarına dayandırır ve literatüre kazandırır. Bu bağlamda fiziğin yapısal değişiklik yaşayan maddelerle ilgilenmediğini söyleyebiliriz. Yapısal değişiklik yaşan maddelerle genellikle kimya ya da biyoloji ilgilenmektedir.

Örneğin bir ağacı düşünecek olursak o ağacın boyu, ağırlığı veya hacmi fiziği ilgilendirir, çevre ve doğaya uyumu etkileşimleri ve gösterdiği canlı olma özellikleriyle biyoloji ilgilenir. Ağacın moleküler madde yapısı, girdiği tepkimeler gibi olaylarla da kimya ilgilenir. Bilimsel disiplinler doğal bir düzen içerisinde farkında olmadan bir nevi iş bölümü yapmışlardır. Fizik bu incelemeler sonucunda diğer bilim dallarına yardımcı olur fakat Fiziğin direkt amacı elbette diğer bilim dallarına yardımcı olmak değildir. Fizik zaten tek başına bir disiplindir fakat bilim dünyasında branşlar arası yardımlaşma hem branşın kendisi için hem de diğer branşlar için faydalı olmakta ve bilimin ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

    Fizik bir disiplin olmasına karşın bu disiplini yazılı hale getirmek için bir dil kullanması gerekmiştir. Fiziksel deney ve araştırmalar sonucunda matematiksel kavramlar ortaya çıktığını görebiliriz. Bu açıdan fiziğin bilimsel dili matematiktir diyebiliriz. Her ne kadar metafizik ya da kuantum fiizik gibi kavramlar sayesinde fiziğin sınırlarını belirlemek çok zor olsa da fizik teoride var olan şeyleri gerçeğe dökme amacıyla ilerler ve bunun sonucunda her zaman matematiği kullanır.

Fizik Nedir ?

Fizik Nedir ?

    Fiziğin ortaya çıkışı olarak; her ne kadar fiziik, din ile ilgilenmese de astrolojik olayların dine dayandırılmasından vazgeçildiği zaman ortaya çıkmıştır. Astronomi bilimi de fiziğin kapsamına girdiğinden fiziğin gelişmesinde ilk adımlar olarak kabul edilir.

  • Yorumdan Çık