Bismillahirrahmanirrahim – Euzu Besmele Nasıl Çekilir? – 2021

Müslüman inanışımıza göre her işe başlamadan  önce besmele çekilmektedir. Bu makalemizde sizlere  bismillahirrahmanirrahim, besmele arapça, besmele anlamı, euzübillahimineşşeytanirracim, eüzü besmele nasıl çekilir vb besmele ile ilgili tüm konulara değinmeye çalışacağız.

Bismillahirrahmanirrahim ne demek ? Anlamı Nedir?

Üç cümle ile anlatmak gerekirse, Bismillahirrahmanirrahim ‘ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla’ anlamına gelir. Rahman esirgeyen anlamına gelir ve Allah’ın isimlerinden biridir. Rahim ise bağışlayan anlamına gelen Allah’ın diğer isimlerinden biridir.

Müslüman inanışımızda ayet olarak kabul görmekteyiz ve Besmele “Bismillahirrahmanirrahim” diye okunur ve . Kuran-ı Kerim’de her surenin başında besmele kullanılmıştır. Bütün sureler besmele ile başlar.

Günlük yaşamda birçok kişi besmeleyi “Bismillah” şeklinde kısaltarak kullanıyor. Bismillah ise “Allah’ın adıyla” demektir. Bir işe başlarken Besmele çekmek kişide kulluk bilinci oluşturur. Müslüman olan bir kulun besmele çekmesi yaptığı işin sadece Allah rızası için yaptığını belirtir.

Aynı zamanda besmele içerisinde Allah’ın 99 isminden iki tanesi olan Rahim ve Rahman isimlerini bulundurmasıdır. Besmele çeken bir kişi Allah’ın sonsuz merhametini ve rahmetini bilen ve tüm hayatını buna göre şekillendiren biri olduğunu ilan eder.

Besmele anlamı nedir?

Her gün Besmeleyi her başladığı işte okuyan kişinin işleri Allah’ın izni ile açılır. Kim kıyamet günü Allah’ın kendisini zebanilerden kurtarmasını istiyorsa, o kişi besmele çeksin. Besmele kişinin Allah’ın Rahman ismi ile Rahim isminin anlamını bilerek ve inanarak besmele çekerse o kişi için Allah birçok kapıyı açabilir.

Bir Hadiste şöyle geçmektedir; “ Kim kirlenmemesi ve tazim için üzerinde Besmele yazan bir kağıdı yerden alıp kaldırırsa, Allah katında o kişi Sıddıklar arasında yerini alır. Kişinin anne – babasının azapları hafifletilir. Besmele hakkı ile söylendiği takdirde Allah’ın söyleyen kişiye yardım etmesi, kıyamet gününde azabını hafifletmesi için önemli bir teşbih şeklidir.

Allah’ı anmak, Allah’ı teşbih etmek demektir. Allah’ın en güzel anılacağı sözlerden biri besmeledir. Allah’ın iki isminin de içerisinde geçmesi nedeni ile oldukça önemli bir ayettir.

bismillahirrahmanirrahim

bismillahirrahmanirrahim

Besmele Arapça Yazılışı

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Euzu Besmele Nasıl Çekilir?  Euzu Besmelenin Yazılışı Ve Anlamı

Euzu Besmele Nasıl Çekilir ?  Besmele her işe Allah cc adıyla başlamaktır. Her işi başlarken Euzu Besmele çekmek eb hayırlısıdr. Yemekten önce, arabaya binerken, kurban keserken v.s. Tüm işlere Allah adıyla başlamak en güzelidir. Bir çok müslüman bunu unutmaktadır. Besmele çekme alışkanlığı edinmeliyiz.

Euzu Besmele ‘nin Arapça Türkçe Yazılışı Okunuşu ve Anlamı..

Bismillahirrahmanirrahim;

 بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.Euzu besmele Euzu Besmele Yazılışı Okunuşu ve Anlamı !

Euzu Besmele Anlamı Nedir?

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..

Euzu Besmele

Euzu Besmele İle İlgili Hadisler

(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat]

(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allah’ta razı olur.) [Deylemi]

(Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]

(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani]

(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat]

(Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [İ. Ebiddünya]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat]

(Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran Sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberani]

(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünni]

(Yemeğe başlarken, Allah’ın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim

Euzu Besmele İle İlgili Ayetler

“Mektup Süleyman’dandır, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlamakta) dır.”
Neml / 30.

(Nuh) dedi ki: “Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”
Hud / 41.

“Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’tan korkun. Allah’ın hesabı pek çabuktur.”
Maide / 4.

“Allah’ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah’ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.”
En’am / 118-119.

Euzübillahimineşşeytanirracim ne demek ?

Allah-u Teala, “Ey Muhammed, Kur‘an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah‘a sığın.”  (Nahl 98).

İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:  “Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.” [Beyheki]

Besmele ile ilgili hadisler

Eve girerken Besmele çekilirse şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider. [Tibyan]

“Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.” [Deylemi]

“Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!” [Taberani]

“Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!” [İbni Sünni]

“Yemeğe başlarken, Allah-u Teala nın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!” [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ne demek ?

Kısaca “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” demektir.

 

 

  • Yorumdan Çık