Ertuğrul Gazi Kimdir ?

Ertuğrul Gazi Kimdir ?

Ertuğrul Gazi Kimdir ? 6. asır yaşayan bir cihan imparatorluğuna ilk çınarı dikmiş, büyük bir teşkilatçı. Anadolu’yu beyliğine yurt edinmiş ve orayı kendilerine vatan yapmış bir lider, Ertuğrul Gazi

1198’in Hıdrellez zamanlarıydı. Seyhun kıyılarındaki Kayı Beyliği’nde yaşayan Oğuz Türkleri, hem ağaçlara adaklar asıp Hıdrellez’lerini kutluyorlar, hem de liderleri Süleyman Şah‘ın oğlu Ertuğrul’un doğumu adına kurban kesiyorlardı. Ertuğrul her Oğuz Türk’ü gibi at üstünde büyüdü. Henüz 13 yaşındayken ıssız bir stepte karşılaştığı fırtına gibi bir atı dizginlemeyi başardı ve yeni kader arkadaşıyla cirit oyununda namını Semerkand’a kadar duyurdu. Boylarının en büyük özelliği demircilikti. Beyoğlu olmasına rağmen demirci şamanların arasında çıraklık yapıyor, kor gibi ateşin gölgesinde çekicini vuruyor, gökten parlak kılıçlar yapıyordu. 1220’de Moğol atları obalarını basınca tam 2500 Oğuz Türk’ü Süleyman Şah ve Ertuğrul Bey önderliğinde önce Aral Gölüne, oradan da Van Gölü’nün sınırlarına kadar çok zor şartlar altında göç etti. Ancak Mısır’daki Memlük ordusunun Van’a ilerleyişini durdurmak için kurdukları pusuda babası göğsüne yediği iki okla atından düştü ve Fırat Nehri’nin azgın sularında kayboldu. Ertuğrul Bey ve ordusu Selçuklularla Moğolların Sivas’ta çarpıştığını duydu. Hiç düşünmeden ordusunu oraya sürdü ve Moğolların kumandanını esir ederek bizzat Alaaddin Keykubat’ın huzuruna çıkardı.

Mükâfatı Bilecik Ovası’ydı. Yemyeşil ovaya yerleşen Ertuğrul Gazi, gelir gelmez bir çağrı yayarak çiftçilikten anlaya Rum’ları ve kuyumculuk bilen Musevileri çağırarak obasını çok kültürlü bir beyliğe dönüştürdü. İlk fethi Söğüt Ovası’ydı. Emrindeki yiğit savaşçılarla Bizans atlılarını mızrak savaşında yenerek Söğüt’e Kayı boyunun gök mavisi bayrağını dikti. Fetihten sonra kutlu bir haber daha geldi. En küçük oğlu Osman doğmuştu. Beyliği tek başına değil, savaşçı arkadaşlarıyla yöneten Ertuğrul Gazi Bizans tekfurlarının elçilerini de iki yanında ellerinde kılıçlarla refakat etmelerini sağlayarak geleceğin Divan-ı Humayun’un temellerini attı.

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi bölgesinde etkili olmaya başlayınca Bizans İmparatoru Yannis Laskaris tarafından İstanbul’a davet edildi. 500.000 kişilik bu şehirde imparator tarafından bir bey değil, bir sultan gibi karşılandı. Yaşı iyice ilerleyen Ertuğrul Gazi zamanının çoğunu Şeyh Edebali’nin çiftliğinde çayırlarda otlayan Karacaları seyrederek ve Şey Edebali’yle beyliğinin geleceğini konuşarak geçirdi. 1280’de Ertuğrul Gazi, çadırında, beyliği oğlu Osman’a açıkladıktan sonra, şeyh Edebali de Osman’a beyliğin özünü açıkladı. “Oğul, insanı yaşat ki, devlet yaşasın.” Son aylarını ise kendisinde çok eksik gördüğü bir şeyi, okuma yazmayı, kendi çabalarıyla öğrenerek geçirdi. 1281’in bilinmez bir gününde ise Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi çadırında son nefesini vererek ebedi âleme göç etti. Ertuğrul Gazi’nin izinden giden Osmanoğulları ise Cebelitarık Boğazı’ndan Hint Denizi’ne kadar üç kıtada hüküm süren kadim ve adil bir imparatorluğa hükümdarlık ettiler.

  • Yorumdan Çık