Dillerin Sınıflandırılması

Dillerin Sınıflandırılması

Dillerin Sınıflandırılması. Her toplum birbiriyle anlaşabilmek için bir iletişim sistemi meydana getirmiştir. Bu da “dil” denen kavramın oluşmasına neden olmuştur. Her toplum farklı bir iletişim sistemi oluşturduğundan ve bazı diller birbiri ile benzerlik göstermiş olduğundan dillerin tasnif edilmesi ihtiyacını doğmuştur. Diller arasındaki ses sistemi, yapı ve söz dizimi gibi nitelikler göz önünde bulundurularak “dil aileleri” kavramı oluşturulmuş ve bu dil gruplarına “dil ailesi” adı verilmiştir.

Diller ikiye ayrılmaktadır:

1.Kökenlerine Göre Diller.

2.Yapılarına Göre Diller.

Kökenlerine Göre Diller;

Sözcüklerin kökeni dil bilgisi özelliklerine bakılarak incelendiğinde ortak bir dilden türemiş olduğu görülmektedir. Aynı ortak dilden türemiş olduğu kabul edilen diller aynı dil ailesi içine dâhil edilmiştir. Genel olarak kabul gören dil aileleri aşağıda belirtilmektedir:

-Hint Avrupa Dil Ailesi:

Hintçe, Rusça, İtalyanca,Farsça, İngilizce, Fransızca, Çekçe gibi diller Hint Avrupa Dil ailesi kategorisindedirler.

– Hami-Sami Dil Ailesi: Arapça, İbranice, Çad dili gibi diller Hami Sami dil ailesine mensuptur.

-Ural-Altay Dil Ailesi: Türkçe, Moğolca,Macarca, Fince, Japonca gibi diler Ural Altay dil ailesi içerisindedir.

– Çin-Tibet Dil Ailesi: Çince,Vietnamca, Tibetçe  gibi diller Çin-Tibet dil ailesi kategorisindedir.

– Bantu Dil Ailesi: Afrika’nın büyük bölümünde konuşulan diller bu dil ailesine mensuptur.

Yapılarına Göre Diller

Diller yapıları bakımından 3’e ayrılmaktadır. Bunlar tek heceli diller, eklemeli diller ve çekimli dillerdir.

Tek Heceli Diller;

Bu dillerde sözcükler tek hecelidir. Sondan ortadan ya da baştan ek almazlar. Vurgulama ve tonlamalar çok önemlidir. Çin Tibet Dil Ailesindeki diller tek heceli dillere en güzel örnektir.

Çekimli Diller (Bükümlü diller)

Bu dillerde sözcük kökleri çekim esnasında ve yeni kelimelerin yapıldığı esnada çoğunlukla değişir ve bambaşka biçime gelir. Hint Avrupa ve Hami-Sami dil ailesine mensup tüm diller bu gruba örnek olarak gösterilebilir.

Dillerin Sınıflandırılması

Dillerin Sınıflandırılması

Eklemeli Diller

Bu dillerde sözcükler değişikliğe uğramazlar. Aldıkları ön veya son eklerle farklı görevlerde kullanılmaya başlarlar. Ural-Altay dil ailesi eklemeli diller grubundadır.

Bu bilgilere göre Türkçe Ural Altay dil ailesine mensup eklemeli bir dildir.

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri? Dillerin sınıflandırılması slayt video yıllık dönem ödevi vikipedi oluşumu doğuşu, türk dilinin tarihi gelişimi,dillerin sınıflandırılması tablosu,dillerin sınıflandırılması ygs,dillerin sınıflandırılması videoları, dillerin sınıflandırılması ders anlatımı konuları 9 sınıf.

  • Yorumdan Çık