Ablasyo Plasenta İçin Risk Faktörleri

Ablasyo Plasenta İçin Risk Faktörleri

Ablasyo Plasenta için risk faktörleri çok çeşitlidir.  Gebeliği ilgilendiren aciller içerisinde olan ablasyo plasenta  erken doğum veya doğumdan önce plasentanın ayrılmasına sebep olabilmektedir. Ablasyo plasenta antenatal kanamaların en sık sebebidir. Peki ablasyo plasenta için risk faktörleri nelerdir?

Ablasyo plasentanın ortaya çıkmasındaki mekanizmasına bağlı olarak risk faktörleri değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak üç ana gruba ayrılmaktadır.

AKUT Risk Faktörleri

  Ani ortaya çıkan durumları kapsayan gruptur. Annenin karın bölgesine alacağı darbeler, polihidroamnioz ve kokain kullanımı çok önemlidir. Annenin kokain kullanması ablasyo plasenta oluşmasında şiddetli bir travma geçirilmesi kadar risklidir. Bu durumun nedeni ise kokainin damar yapısını bozmasıdır. Damar yapısının bozulması kanamayı kolaylaştırır ve plasenta altında kan birikmeye başlar.

SOSYODEMOGRAFİK Risk Faktörleri

Bu sınıf risk faktörlerinin içerisinde anne yaşının ileri olması, annenin sigara kullanması, bebeğin erkek cinsiyette olması ve annenin daha önce doğum yapmış olması(multiparite) bulunmaktadır. Ancak bu sınıftaki risk faktörlerinin risk değerlendirmesi genellikle çok düşüktür.


KRONİK Risk Faktörleri

Süreklilik arz eden durumları kapsayan kronik sınıf risk faktörlerinin içerisinde annede kronik hipertansiyon bulunması( sürekli yüksek tansiyon), gestasyonel(gebeliğe bağlı) yüksek tansiyon bulunması, gebelik zehirlenmesi(preeklampsi/eklampsi), trombofili(pıhtılaşma bozukluğuna yol açmaktadır) ,geçirilmiş ablasyo plasenta ve geçirilmiş iskemik plak oluşumu düşünülmektedir.

Ablasyo Plasenta İçin Risk Faktörleri

Ablasyo Plasenta İçin Risk Faktörleri

Özellikle gebelik zehirlenmesi ve daha önce geçirilmiş ablasyo plasenta bulunması önemli bir risk faktörüdür. Ablasyo plasenta için risk faktörleri çok kapsamlı olsa da içlerinde ciddi derecede önem taşıyanlar travma,kokain kullanımı,gebelik zehirlenmesi ve geçirilmiş ablasyo plasentadır.

Annenin damar yapısının normal durumu bu açıdan önemlidir. Pıhtılaşma problemi yaşayan bir bünyeye sahip annede kanamaya yatkınlık olacağı için plasenta altında kan birikmesi kolaylaşacaktır. Bu nedenle gebelerin belli aralıklarla kontrolden geçmeleri gerekmekte ve takiplerinin düzgün değerlendirilmesi açısından sürekli doktor değiştirmemeleri önerilmektedir.

  • Yorumdan Çık