2.Abdülhamid II.Abdülhamid Kimdir ?

Sultan Abdulhamid Kimdir

2.Abdülhamid II.Abdülhamit Kimdir ? Osmanlı Devleti’nin, en çalkantılı dönemlerinden birinde Dünya’ya gelen Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir. Doğduğu yıllarda, Devlette görülen batılılaşma hareketleri, onun da çocukluğunu derinden etkiledi. Batı tarzı ve çok iyi bir eğitim aldı, İslam kültürünü, Fransızca’yı çok iyi biliyordu. Henüz 10 yaşında iken annesi Tirimujgan Sultan vefat etti. Babası Abdülmecid’in, çocuğu olmayan eşi, Piristu Kadın, Abdülhamit’i üstlendi. Piristu Kadın, Abdülhamit’le çok yakından ilgilendi ve kendi çocuğu gibi büyüttü. Babası Abdülmecid vefat edince tahta geçen, amcası Abdülaziz ve annesi gibi gördüğü Piristu Kadın, onu Avrupa ve Mısır seyahatlerine çıkardı, bu sayede, Batı kültürünü ve Osmanlı’nın içinde bulunduğu bunalımı yakından tanıma fırsatı buldu.

Amcası Abdülaziz, Jön Türkler tahtan indirilince, tahta ağabeyi V. Murat geçti. Ancak, V. Murat’ta yönetim bakımından Jön Türklerin isteğini karşılayamadı ve ruhsal çöküntüde denerek, deli sıfatıyla tahtan indirildi. Ağabeyi Murat’ın, tahtan indirilişini ve Çırağan Sarayı’nda zorla hapsedilmesini kendi gözleriyle tanık olan 2.Abdülhamid, daha tahta çıkmadan, padişahlık vazifesinden korkar oldu. 31 Ağustos 1876’da padişah ilan edildi. Amcası ve Ağabeyine sadrazamlık yapan Mithat Paşa, Kanun-i Esasi’yi kabul etmesi halinde, onu tahta çıkaracağı sözünü verdi. Tahta çıkınca da; sözünü tutarak, Mithat Paşa’yı sadrazam yaptı. Abdülhamit tahta çıktığında, saray ile Bab-ı Ali, yani Meclis-i Humayun arasında büyük bir kızışma vardı.

Öyle ki, sırf birbirlerinin isteklerini yapmamak için, Osmanlı’yı ateşe atan kararlar çıkıyordu iki taraftan da. 1875’de devlet, borçlarını ödeyemez duruma gelmişti. Bu bakımdan, Abdülhamit’i zorlu bir padişahlık devri bekliyordu. 1876’da Söz verdiği gibi Kanun-i Esasi’yi kabul etti. Bu anayasa, Osmanlı Devletinde ki ilk anayasa olma özelliğini taşır. Bab-i Ali ile yaşadığı sorunlar yüzünden, padişah’ı kısıtlayacak yeni bir meclis gerekiyordu. Kanun-i Esasi’yle birlikte yeni meclisi açtı. Devleti yönetmede, kendine yardımcı olması gereken Mithat Paşa, sanki padişah kendisiymiş gibi davranıyordu. Daha önce amcası ve ağabeyini tahtan indirdiği için, Abdülhamit’in kendisine karşı koyamayacağını düşünüyordu. Ancak Abdülhamit, Kanun-ı Esasî’nin 113. maddesinden yararlanarak, Mithat Paşa’yı sürgüne yolladı. Böylece Abdülhamit tahta artık tek başınaydı.

Sultan II.Abdülhamid

Osmanlı ile Rusya arasında ki sorunlar 1877’de had safhaya ulaştı ve 93 harbi olarak adlandırılan, Osmanlı-Rus savaşı başladı. 93 harbi patlak verdiği sırada, Mithat Paşa halen sadrazamlık görevini sürdürmekteydi ve Abdülhamit karşı çıkmasına rağmen, Osmanlı’nın savaşa girmesinde en büyük rolü oynadı. Bu hatası onun daha sonra sürgüne gönderilmesinde de etkili olacaktı. 93 Harbi Osmanlı için çok kötü geçmekteydi. Ruslar iki cepheden Osmanlı’ya akın akın saldırmaktaydı. Ruslar kazandığı muharebeler ile, batıda İstanbul surlarına, doğuda da Erzurum’a kadar dayandı. Meclis-i Mebusan bu sırada, savaş yüzünden  II.Abdülhamit’i ağır bir şekilde eleştirmekteydi. Abdülhamit, artık devlet zararlı olduğunu düşünürek, Meclis-i Mebusan’ı kapattı. 93 Harbi, Ayastefanos antlaşması ile sona erdi. Bu antlaşma ile Rusya balkanların en etkin oluyordu. Bu da batılı devletleri kaygılandırdı ve Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen, taraflar Berlin’de tekrar bir araya gelerek, Berlin antlaşmasını imzaladı.

2. Abdülhamid II.Abdülhamit

2. Abdülhamid II.Abdülhamit

Berlin Antlaşmasının imzalanmasından sonra, bu antlaşma ile Rusya’ya verilen toprakları geri alabiliyorduk, ancak balkanlarda Romanya ve Karadağ’a bağımsızlık vermek zorunda kalmıştık. Doğu’da, gün geçtikçe daha da büyüyen, bir Ermeni sorunu vardı. Berlin Antlaşmasında; Osmanlı’ya, Ermenilere yönelik reformlar yapılması konusunda baskı yapıldı. Ancak Abdülhamit, bölge’de ki Kürtleri silahlandırarak, olası bir ayaklanmayı; silah zoruyla bastırma yoluna gitti. Bu durum, Ermenilerin daha da ateşlenmesine neden oldu. Gün geçtikçe kurulan Ermeni Terörü çete sayısı artıyordu. Ayrıca batıda da, Abdülhamit’e ‘Ermeni Kasabı’ denmeye başlamıştı. 1897 yılına gelindiğinde, Yunan Hükümeti, Girit’in kendilerine ait olduğunu iddia etti. Ve Osmanlı’dan bu adayı istedi. Meclis’te görüşülen konu üzerinde, savaş açılmaması görüşü çıktı. Ancak Yunan Orduları çoktan harekete geçmiş ve Yanya’yı işgal etmişti.

Bunun üzerine İstanbul’da bulunan ordu, Yunanistan üzerine atağa geçti. Önce, Tesalya’da, sonra Milona ve Dömeke’de Yunan Orduları ağır yenilgilere uğratıldı. Atina’ya girildi. Ancak yine Avrupa Devletlerinin müdahalesiyle, Yunanistan ile Osmanlı arasında antlaşmaya gidildi. Buna göre, taraflar eski sınırına çekilecek, Yunanistan savaş tazminatı ödeyecek ve Girit’e özerklik tanınacaktı. Alınan zaferlere rağmen, bu antlaşmanın kabul edilmesi, Abdülhamit üzerinde ki baskıları arttırdı. 1889’da İttihat ve Terakki cemiyeti adında, ilk muhalefet hareketi doğdu. Bu cemiyetin üyeleri, Atina’da ve Selanik’te ayaklandılar. 2.Abdülhamid, üzerinde ki baskıları azaltmak adına, daha önce kararlaştırılan II. Meşrutiyeti ilan etti.

31 Mart adıyla bilinen, Rumi takvime göre, 31 Mart 1325’te yaşanan bir ayaklanmadır. Taksim kışlasında başlayan ayaklanmaya göre; Avcı Taburuna bağlı askerler, din adamlarının önderliğinde; devletin şeriat ile yönetilmesini istediler. Ayaklanmayı çıkaranlar ile, önce uzlaşılmak istendi ve Din adamlarının istifasını istediği Meclis üyeleri, istifa ettirildi. Ancak ayaklanmanın derecesinin gittikçe artması üzerine, Hareket Ordusu kuruldu. Ayaklanmayı çıkaranlar, direnmeye çalıştıysa da, Hareket Ordusuna karşı koyamadı ve ayaklanma tamamıyla bastırılmış oldu. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra, Meclis’ten II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi kararı çıktı. Bunun yanında, II.Abdülhamit’in İstanbul’da yaşaması sakıncalı görüldü ve Selanik’e gitmesi zorlandı. 10 Şubat 1908’de İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı, Sultan II. Mahmut Türbesi’nde bulunmaktadır.

 

2.Abdülhamid Petrol Haritası

2.Abdülahmid Han’ın Yaptığı Hizmetler ve Projeleri;

1. Hindistan Cava Afganistan Çin Malezya Endonezya Açe Zengibar Orta Asya ve Japonya’ya elçiler ve din adamları gönderdi.

2. Dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu.

3. Paris’te İslam Külliyesi kurdu.

4. Çinlilere karşı Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Orta Asya Müslümanlarını örgütledi.

5. Kudüs-Yafa Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını yaptırdı.

6. Cami yaptırdığı her köye bir de okul açtı.

7. Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtti ücretsiz kitap dağıttırdı 6 bin kitabın çevrilmesini sağladı.

8. Beyazıt kütüphanesini kurup 10 bini el yazması olmak üzere tam 30 bin kitap bağışladı.

9. İlk defa elektriği ve gazı getirdi.

10. Ziraat Bankası’nı kurdu.

11. Dünyanın ilk torpido atan denizaltısını tamamen kendi parası ile yaptırdı.

12. Israrla yerli kumaş giydi Hereke bez fabrikası ve Feshane’yi kurdu.

13. Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderdi. Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıttı.

14. Yalova Termal kaplıcalarını kurdurdu.

15. Terkos’un sularını İstanbul’a taşıttı.

16. İlk modern eczanemizi açtırdı.

17. İlk otomobili getirdi ve 5 bin km karayolunu yaptırdı.

18. Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırdı atlı ve elektrikli tramvaylar kurdu.

19. Arkeoloji müzeciliğini başlattı.

20. İlk kuduz hastanesini (İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtırdı.

21. Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirdi yaralı askerler için bizzat kendi eli ile koltuk değneği yaptı.

22. Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri aldı.

23. Yıldız Çini fabrikasını Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdu.

24. Pekin’de Üniversite kurdurdu. (Dar’ul Ulum’il Hamidiye = Hamidiye Üniversitesi)

25. Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderdi ve bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetlerin yaygınlaşmasını sağladı.

26. Kendi el emeği ile kazandığı ve biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etti.

27. Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektirdi.

28. İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturdu.

29. Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını özellikle gazilere hediye ederdi.

30. Kendisine yapılan bombalı suikasti düzenlemesine rağmen Ermeni katili affedip Avrupa’da hafiyelik yapmaya gönderdi.

31. Daha sonra Çanakkale Savaşı’nda kurtarıcımız olacak topları yaptırdı.

32. Sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul açtı.

33. Telefonu Avrupa ile birlikte ülkemize getirtti.

34. Peygamberimize dinimize veya Osmanlı’ya hakaret içeren oyunları Fransa İngiltere Roma ve ABD’den kaldırttı.

35. Onun dönemimde osmanlı donanması dünyada 2.donanma idi.

Sultan Abdulhamid Kimdir Sorusuna bir cevap yazmaya kalsak binlerce sayfa devletine yaptığı hizmetleri ve güzelliklikleri anlatmaya yetmez. Biz sadece onun hakkında kısaca bilgi vermek istedik aşağıya yorum yazmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.

2.Abdülhamid dönemi,ii. abdülhamit sözleri, 2.Abdülhamid hangi olaydan sonra tahttan indirilmiştir? 2.Abdülhamid petrol haritası,ii. abdülhamit döneminde yapılan yenilikler,ii. abdülhamit ekşi,ii. abdülhamit döneminde yaşanan 93 harbi sonunda kaybedilen yerler,ii. abdülhamit döneminde bağdat demiryolu imtiyazı hangi ülkeye verilmiştir? 2. abdülhamit döneminde yapılan yenilikler nelerdir? 2. abdülhamit sözleri, 2.abdülhamid dönemi olayları ,2. abdülhamit dönemi,2. abdülhamit belgeseli,2.abdülhamid dönemindeki yenilikler,2. abdülhamit döneminde yapılan ıslahatlar?

    1. Pingback: Sultan Abdulhamid Kimdir 2 Şubat 2021

    Yorumdan Çık

    14 + 1 =