Tarot Sadece Bir Fal Yöntemi Değil

Tarot Sadece Bir Fal Yöntemi Değil

 

Tarot Sadece Bir Fal Yöntemi Değil, Tarot’un gizemli tarihçesine baktığımızda onun aslında bir kehanet yöntemi olarak çıkmadığını görebiliriz. Günümüzde genellikle fal, kehanet amaçlı kullanılsa da, tarot çok farklı bir dünyadır. Kadim sırlar barındıran, kadim bir bilgelik, rehberlik içeren bir dünyadır. Tarot ile ilgilenen bir kişi, gerçekten onun kadim sırlarına vakıf olmak istiyorsa tarot’a sadece bir fal yöntemi gözüyle bakmaması lazım, tarot destesine sadece bir nesne gözüyle bakmaması lazım, destesine aşık olması lazım. Tarot, kadim sırlarını ve rehberliğini her isteyene açmaz. Yetenek, ustalık ve bilgelik isteyen bir sanattır.

Tarot destesi aslında Mısır tanrılarından Thoth‘un kadim bilgiler içeren, bilgeliğin anahtarı olan Thoth Kitabı‘dır. Bu kitap da evrenin yaratılışı, gizemleri kronolojik bir şekilde anlatılmaktadır. Kitapta bulunan tüm bilgiler o zamanın üstatları, gizemcileri tarafından kartlara resmedilmiş ve çizilmiştir. Tarot’un ortaya çıkışı ile ilgili çok farklı açıklamalar yapılmaya çalışılsa da, kesin ve net bir bilgi yoktur.

Tarot asırlardır gizemi çözülememiş ve gizli ilimlerde eğitim olarak verilmiş bir sanattır. Gizli ilimlerde Tarot eğitimi alan kişilerin sezgileri, psişik yetenekler, hayata bakış açıları, algılamaları değişmiş ve gelişmiştir. Tarot, ezoterik ve kadim semboller, bilgiler içeren bir sistemdir. Kartlarda bulunan ezoterik sembollerle insan ve tanrı arasındaki ilişkiyi, evrenin ve tüm canlıların özünü, tüm varlıkların birbirleriyle olan bağlarını ezoterik, kabalistik sembollerle ifade. Tüm bu sembollerin çok derin ezoterik anlamları vardır.

Tarot Sadece Bir Fal Yöntemi Değil

Tarot Sadece Bir Fal Yöntemi Değil

Tarot sadece geleceğe yönelik bilgiler vermez. Tarot, içimizdeki özü fark etmemizi, onu kullanmamızı sağlar, sezgisel yeteneklerimizin gelişmesini, hayatı algılayışımızın değişmesini sağlar. Tarot, aslında içsel bir rehberdir. Tarot’un rehberliği isteyen bir kişi, kadim sırlara erişmek isteyen bir kişinin destesiyle arasında çok özel bir bağ olması lazım, tarot’u bir yaşam şekline dönüştürmesi lazım. Tarot’a sadece kehanet yöntemi gözüyle bakan,sadece gelecek hakkında bilgi öğrenmek amacıyla bakan bir kişi hiç bir şey öğrenemez, sadece bir kitabın kapağında yazan yazıyı okumuş olur. Önemli olan o kitabın içeriğidir, o kitabın içinde yazanları anlamak için ise o kitaba karşı bir bağ olması lazım.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir